Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Bok om ekens biologiska mångfald

  I projektet produceras en rikt illustrerad bok om eken i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

  Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på två utbredda, men inte särskilt talrika, fågelarter: mindre hackspett och entita. I synnerhet handlar det om att utvärdera de förändringar av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket.

  Forskare
  Ola Olsson, Carsten Kost
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Födotillgång för vitryggig hackspett – vilka restaureringar ger bäst resultat?

  Ett viktigt mål i Sveriges skogsbruk är att bevara den mångfald som vi har och därför görs många naturvårdsåtgärder. Det är viktigt att veta om de resurser som läggs på åtgärderna verkligen gynnar mångfalden på bästa sätt. Det övergripande målet i det här projektet är att ge råd för hur och var man bör genomföra naturvårdshuggningar som ska gynna vitryggen och andra arter som lever i samma miljöer.

  Forskare
  Mats Jonsell
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017