Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Tree-covered peatlands: separating carbon sinks from carbon sources

  I projektet kommer man att använda sig av tefrokronologi, en dateringsmetod som använder sig av vulkanisk aska, för att beräkna kolflödet i torvmarksskogar. Syftet är att på ett mer kostnadseffektivt sätt ge ökad kunskap om skog på torvmark och dess klimatpåverkan.

  Forskare
  Joshua Ratcliffe
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023
 • Pågående

  Nature-based solutions to support elm resistance against Dutch elm disease

  I projektet studeras almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och hur dessa kan användas i bekämpningen av almsjukan. Projektet kopplar till det nationella samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi.

  Forskare
  Johanna Witzell
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Pågående

  High biodiversity and low pest risks in forests with six-legged forester (ANTFOREST)

  I projektet mäts mikroklimat, myrstackarnas överlevnad och arbetarmyrornas kondition i stackar som är belägna på olika avstånd från hänsynsytor. Man jämför också myrstackar inom skogsbestånd som avverkas på olika sätt. Syftet är att ta fram rekommendationer för hur skogsbruket kan anpassas för att i högre utsträckning bevara stackmyrorna vid avverkning.

  Forskare
  Jouni Sorvari
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2023