Avslutat projekt

Ut med FINA – Folkhälsa i natur för alla

Syftet är att möjliggöra för fler personer med olika funktions­ned­sättning att vistas mer ute i naturen. Detta vill vi göra genom att arbeta med och vidare­utveckla våra metoder för att skapa regelbundna och uthålliga naturaktiviteter i samverkan med grupperna och deras nätverk.

Projektbild

Vi vill inspirera och ge förutsättningar för att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att regelbundet vistas i naturen. Naturupplevelser är en viktig del av vardagen för många. Det ger såväl lugn och energi som möjlighet till rörelse. Naturen är också en social arena där det skapas meningsfulla sammanhang som bidrar till bättre livskvalitet och delaktighet i samhället.

Forskning visar att vistelse i skog och mark har många positiva hälsoeffekter. För personer med funktionsnedsättning finns det ofta praktiska hinder för att komma ut i naturen t ex transport, brist på sällskap eller hinder i naturmiljön. För vissa personer krävs också extra motivation, trygghet och kunskap för att möjliggöra t ex en skogspromenad. Vi vill arbeta tillsammans med grupper med funktionsnedsättningar och deras nätverk för att skapa vardagliga naturbesök i närmiljön utifrån gruppens förutsättningar. I detta arbete vill vi utbilda lokala ambassadörer som kan föra kunskapen vidare.

Projektet är i linje med regeringens friluftspolitik, 'Tillgänglig natur för alla'. Alla människor ska kunna ta del av naturen!

Ämne: Upplevelsevärden
Startår: 2018

Eva Arnemo

Projektledare

Leder projekt utökat folkhälsouppdrag.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.