Avslutat projekt

Bok om ekens biologiska mångfald

I projektet produceras en rikt illustrerad bok om eken i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

Liggande död ek. Foto: Håkan Tunón

Foto: Håkan Tunón

Många av våra trädslag är knutna till en mängd olika organismer, mer eller mindre specifikt beroende av särskilda trädslag. Denna biologiska mångfald kan för en del träd vara oerhört rik och alla biologiskt intresserade känner exempelvis till den gamla ekens roll som hem åt åtskilliga organismer.

Inom ramen för ett samarbetsprojekt så har CBM tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF tidigare givit ut böcker om den biodiversitet som är knuten till sälgen, aspen, björken, tallen, granen och nu har då turen kommit till eken. Gemensamt för dessa träd är att de har en rik biodiversitet knuten till sig, men de är också mycket utsatta av hur vi väljer att förvalta våra skogar. Läsarens ciceron i böckerna är främst skogsentomologen Bengt Ehnström som tillsammans med konstnären Martin Holmer i ord och bild målar upp den livsmiljö som dessa träd utgör under hela sin succession från planta till murknande låga och naturligtvis den biologiska ensemble som kommer i fråga. Liksom de tidigare böckerna i serien så delas trädets biologiska mångfald upp i olika ålderskategorier - från den lilla plantan över till den fullvuxna eken och sedan successivt mot den döda ekveden. För varje kategori skildras den mångfald som är knuten till just denna ålder. Karaktärsarterna och livsmiljöerna skildras i Holmers målningar. Avsikten är således att ge ut en rikt illustrerad bok om ekens serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2020

Håkan Tunón

Forskningsledare

Innehar har ett särskilt ämnesansvar vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) för frågor rörande traditionell kunskap och etnobiologi.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.