Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avsättningar och intrång

#Avsättningar och intrång

En avsättning kan vara frivillig, att som markägare till exempel avsätta ett visst område för naturvård. Men det kan också handla om att andra aktörer gör anspråk på marken.

Det kan handla om skydd av naturvärden, en ny kraftledning som ska dras eller prospektering för mineralfyndigheter. Intrång på den egna fastigheten är den juridiska fråga som flest skogsägare möter. Här finns artiklar samlade om avsättningar och intrångsfrågor.

Artiklar & reportage

 1. Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

  Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på

 2. Intrång i den egna skogen: "Gör rätt, ta hjälp"

  Den juridiska fråga som flest skogsägare möter rör intrång på den egna fastigheten. Det kan vara staten som vill dra en kraftledning eller skydda höga naturvärden, en granne som vill dra en väg eller ett telekomföretag som vill sätta upp en telemast.

 3. Trycket ökar på skogsägarna

  Staten fortsätter att underfinansiera skyddet av skog med höga naturvärden. Ointresset från regeringen ökar nu pressen på skogsägarna att frivilligt skydda mera skog för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Men då måste skyddet redovisas.

 4. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

 5. Hög tid för vinstdelning!

  Telekommunikationen i Sverige ställer allt högre krav på överföringshastigheterna, och nätet av master förtätas. Det gynnar förstås även landsbygden och skogsbruket. Men telekom-bolagen gör rekordvinster på samtal och datatrafik – och de kan ta din mark

 6. Död hand över skogen – Vad gör du då?

  I förra Skogsvärden träffade vi Marianne Langered, som blivit av med stora delar av sin varsamt brukade skog. Den omvandlades till naturreservat – och nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen sedan inte ansåg vara tillräckligt fina att köpa. Vad ska en

 7. Ekologisk förvaltning: En dröm för statsmakten

  Nu finns möjlighet att förvalta skogsmark med ekologiska förtecken, utan att du som privat skogsägare förlorar rådighet över marken. Skogssällskapet kan bistå när en skogsfastighet ska omvandlas till ekopark – något som efterfrågas av allt fler.

 8. Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

  För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de

 9. De tog vår skog

  Liksom sin mor ville Marianne Langered inte hugga sin vackra skog i onödan. Då tog myndigheterna den. "Hade vi brukat skogen hårt hade vi haft den kvar", säger hon. "Vi straffades för att vi ville bruka skogen varsamt."

 10. Den vackraste platsen på jorden

  John Mattson, grundare av byggbolaget JM, ansåg att Ortala bruk var den vackraste platsen på jorden. När han gick bort ingick bruket i det stora arvet. Döttrarna Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson valde att ta över och bedriva ett aktivt skogsbruk.

Våra tjänster inom Avsättningar och intrång

Aktuella projekt inom Avsättningar och intrång