Insekts- och svampskador

#Insekts- och svampskador

Insekts- och svampskador orsakar varje år skador för miljardbelopp i skogen.

Rotröta är en av de allvarligaste skadegörarna inom svenskt skogsbruk – cirka 15 procent av alla slutavverkningsbara granar är angripna. Askskottsjukan och almsjukan har drabbat de svenska askarna och almarna hårt, och med ett allt varmare klimat ökar risken för nya skadegörare. Diplodia pinea och Phytophtora är två sådana exempel där den ökade spridningen har fått stor uppmärksamhet. Bland insekterna är granbarkborren och snytbaggen de mest kända skadegörarna.

Här samlar vi artiklar om spridning av och forskningsrön kring insekts- och svampskador.

Artiklar & reportage

 1. Lägre betalt för barkborreskadat virke

  Hur påverkar granbarkborreangreppen kvaliteten på virket och hur ser avsättningen ut på en marknad som riskerar att bli mätt på skadat virke? Henrik Möllerberg, produktions- och kvalitetsutvecklare för Skogssällskapet, ger oss den senaste prognosen.

 2. Så minskar du skadorna från granbarkborren

  – Det finns en förhöjd population av granbarkborrar nu och det kommer att bli nya angrepp till våren. Därför är det viktigt att inventera sin fastighet i tid, säger Mattias Berglund.

 3. Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan 

  Askskottsjukan breder ut sig och asken klassas numera som akut hotad. I ett projekt som Skogssällskapet finansierat ger genetiskt material och modern teknik hopp om tempoökning i räddningsaktionen – ett arbete som är en ständig kamp mot klockan.

 4. Sommar i din skog: Fyra saker du bör ha koll på

  Rågångar, barkborreangrepp, hjälpplantering och kommande avverkningar – det är fyra saker att tänka på när du är ute i din skog under sommaren. Skogssällskapets förvaltare Alexander Karlsson ger tips och råd inför semestern.

 5. Skogsskötselchefens bästa tips: Röj bort risken för rotröta

  Rotrötan orsakar stora ekonomiska förluster varje år – både i form av virkesförluster och genom sämre tillväxt. Men med rätt insatser går det att minimera riskerna. Mattias Berglund, forskare på Skogforsk och tidigare skogsskötselchef på Skogssällskapet,

 6. Ny studie om samband mellan vindfällen och risken för barkborreangrepp

  Hur stor mängd vindfällen av gran går det att lämna kvar efter en storm utan att riskera angrepp av granbarkborre under följande år? I ett projekt vid SLU, finansierat av Skogssällskapet, har fyra områden i norra Sverige studerats.

 7. Forskare om Phytophthora-skadorna i svenska skogar: "Vi sprider kunskapen – och söker bot"

  Markbundna, mikroskopiska ”algsvampar” av släktet Phytophthora orsakar nu skogsskador på många håll i världen. I Sverige drabbas främst bok- och ekskogar i södra delen av landet, men skadegöraren riskerar att sprida sig till andra trädslag och växter.

 8. Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

  Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar regionalt eller nationellt. Forskaren Jan Stenlid vill se en samhällsfunktion som kan bromsa skadeutveckling i tidigt skede och

 9. Askskottsjukan – hot och hopp

  I Sverige är i dag nästan varenda ask infekterad av askskottsjukan. Men alla dör inte. Vissa askar äger en genetisk motståndskraft mot sjukdomen, något som forskare vid SLU tittat närmare på. Hoppet om att asken ska finnas kvar i skogen och

 10. Svamp angriper tallar

  Rödbandssjukan finns nu, enligt Vetenskapsradion, över hela Sverige.

Våra tjänster inom Insekts- och svampskador