Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Körskador och skonsamhet

#Körskador och skonsamhet

Att minimera körskador och öka skonsamheten är en viktig fråga inom skogsbruket.

Med mindre maskiner och nya metoder finns det goda möjligheter till ett mer skonsamt skogsbruk, där större hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Här har vi samlat våra artiklar inom ämnet.

Artiklar & reportage

 1. Mer naturvård för pengarna

  Hydrologisk anpassning av kantzonernas bredd ger sannolikt mer kostnadseffektiv miljöhänsyn. Det framgår av preliminära forskningsresultat från SLU.

 2. Sture Svantesson sköter skogen med klokt folk och lätta maskiner

  Sture Svantesson äger 630 hektar skog uppdelad på två fastigheter. Den ena består av fin produktionsskog, den andra är mer blandad med många svårarbetade blöta partier i svackor. "Entreprenörerna suckar varje gång de kommer", säger Sture, som brinner för

 3. "Körskadorna blir allt värre"

  De långsiktiga klimatförändringarna, med mindre tjäle och längre perioder med regn, medför att körskadorna ökar och blir en allt större utmaning för skogsbruket.

 4. Tänk efter - och våga fråga

  Kräv att få ta del av planeringen när tunga maskiner ska in i din skog. Fråga vilka maskiner som ska användas och om entreprenören och dennes maskinförare fått utbildning om markskador.

 5. Lätt, nätt och skonsamt

  Skogssällskapet använder bandgående maskiner med lågt marktryck för att kunna gallra på blöta och känsliga marker. Det gör att mer virke kan tas ut och att det blir mycket mindre markskador.

 6. Dit man inte kan gå till fots

  Fyra frågor till entreprenören Anders Svensson, på Våtseröd Skog, som har kört den kombinerade skotar- och skördarmaskinen Timbear i två år.

 7. Markbered med naturhänsyn

  Skonsam och småskalig markberedning ger bättre naturhänsyn – och samtidigt bra resultat för skogsbruket. Mindre maskiner skapar inte minst nya möjligheter att undvika skador på fornlämningar.

 8. Inversmarkberedare bryter ny mark

  I 30 år har skogsbruket väntat på inversmarkberedningen – metoden som ger dina plantor en kickstart och inte lämnar fula, djupa sår på ditt hygge. Nu finns den. Följ med till Västerbotten och tre forskare som uppfunnit en ny, smart markberedare.

 9. Bandgående kombimaskin -  en klok kompromiss

  Sedan en tid har Skogssällskapet använt en kombinerad skördare och skotare i några av sina uppdrag hos kunderna. Timbear, som maskinen heter, tar sig fram på blöta och känsliga marker utan att lämna alltför stora spår efter sig. Maskinen är högintressant

 10. Körskador: Bättre resultat med samtal och samarbete

  Med rätt åtgärder finns stora vinster att göra i kampen mot körskador. Entreprenören Per Öhrman minimerar markskador som orsakas av skördare och skotare genom god planering, bra kommunikation och noggrann dokumentation.