Plantering och föryngring

#Plantering och föryngring

Föryngringsstadiet är starten för en ny trädgeneration. Men man kan också se det som en del av skogsbrukets eviga livscykel, där en trädgeneration avlöser en annan i ett evigt kretslopp. 

Oavsett vad finns det många frågor att ta ställning till. Ska marken beredas på något sätt? Ska föryngringen ske naturligt, med fröträd, med plantor eller frösådd? Om plantor ska användas, ska de vara förädlade eller inte?

En bra föryngring är viktig för att få en bra tillväxt genom hela omloppstiden. Här kan du hitta all vår samlade kunskap om just föryngringsstadiet.

Artiklar & reportage

 1. Internationella forskare fick se svenskt skogsbruk i praktiken

  En varm dag i slutet av juni samlade 300 skogs­forskare från hela världen för en exkursion på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Temat för exkursionen var ”state of the art forestry”, och handlade alltså om att visa upp ett modernt

 2. Panelsamtal om framtidens skogsföryngring

  Plantorna och fröna som landar i jorden idag kommer att vara uppvuxen skog först om 60-100 år. Hur ska vi då kunna veta vad, när och hur vi ska föryngra – när dessutom ett förändrat klimat och nya samhällskrav kan ge totalt annorlunda förutsättningar för

 3. Föryngringskollen – kraftsamling för att få fler plantor att överleva

  Oförutsägbart klimat, snytbaggar och betande djur. Hoten mot unga, planterade plantor är många. I jätteprojektet Föryngringskollen undersöks de bakomliggande skälen till att plantorna dör, för att snabbt kunna sätta in åtgärder som kan förbättra

 4. Samhällets krav formar föryngrings­forskningen

  Föryngringen lägger grunden för framtidens skogar och är ett viktigt forskningsområde. Under stora delar av 1900-talet låg fokus i forskningen på återplantering av tall och gran – men nu har forskningen tagit en ny riktning.

 5. Tre forskare om förändrad föryngring

  Vi bad tre starka forskarprofiler svara på vad de tror om framtidens föryngring.

 6. Så ger du föryngringen en bra start

  Markberedningen är nyckeln till en lyckad föryngring – oavsett om du väljer plantering eller självsådd med fröträd. Och därför gäller det att tänka till redan innan skogen avverkas. Lennart Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Falun, delar med

 7. Ny studie undersöker hur markberedning påverkar skogens kolförråd

  Skogen binder koldioxid och spelar därför en viktig roll för klimatet. Men hur påverkas kolförrådet i mark och biomassa när vi markbereder och gödslar? Ett nytt forskningsprojekt, som finansieras av Skogssällskapet, undersöker effekterna på kolförrådet

 8. Forskarens råd: Snåla inte in på skogsvården

  Hur ska man resonera kring skogsvård när räntorna ökar och inflationen stiger? Mattias Berglund, forskare vid Skogforsk, varnar för att skjuta upp föryngring och röjning och ger tips på hur man sköter sin skog för långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

 9. Skogsägarskolan: Så tar du hand om dina plantor

  Hur du hanterar dina skogsplantor är avgörande för en lyckad föryngring. Jonas Andersson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Göteborg, berättar vad som är viktigast att tänka på – från avverkning tills plantan kommer i jorden.

 10. Branschgemensam satsning för bättre föryngringsresultat

  Trots att det finns stor kunskap om föryngringsfasen i skogen är det väldigt många plantor som dör under de tre första åren. Vad beror det på? Forskningsprojektet och branschsamarbetet Föryngringskollen ska hitta svaren och skapa förändring.

Våra tjänster inom Plantering och föryngring