Politik och myndigheter

#Politik och myndigheter

Vilka beslut som fattas inom politiken och hur myndigheterna förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor att följa för alla som är aktiva inom skogsbranschen. Här finns alla artiklar samlade i ämnet.

Artiklar & reportage

 1. Så påverkar EU-politiken den svenska skogen

  Hur påverkar EU-politiken den svenska skogen och ett av unionens mest skogsrika land? Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen, ger oss en uppdaterad lägesrapport inför det stundande EU-valet.

 2. Lilla EU-skolan: Så tycker partierna i skogsfrågorna

  Skogssällskapet skickade ut en enkät till de fem toppkandidaterna från varje parti inför EU-valet. Så här svarade de!

 3. Skogsbränder – så är beredskapen inför sommaren 2023

  Hur är Sverige rustat för en torr och varm sommar? Jenny Sander, handläggare skogsbrand på Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar vad som görs för att förebygga och, om olyckan är framme, snabbt kunna släcka bränder i skog och mark.

 4. Psykologin bakom omställningar

  Klimatförändringar och en allt hetare samhälls­debatt ställer krav på att Sveriges skogsägare ska ställa om i sitt brukande av skogen. Men vad är det som krävs av den enskilda individen? Vi har pratat med miljöpsykologiforskaren Louise Eriksson.

 5. Camilla Sandström: "Det pågår en mental omställning"

  Alternativa skogsskötselmetoder lyfts fram allt mer i skogspolitiken på nationell och internationell nivå, samtidigt som vår tids stora utmaningar kring klimatförändringar och biologisk mångfald fortsätter att debatteras flitigt. Innebär det här att vi

 6. Biobränsle – en aktuell debatt om framtidens energi

  Är biobränsle del av omställningen till en klimat­smart energiförsörjning eller ett hot mot den biologiska mångfalden? Åsikterna går isär, och debatten är just nu mer aktuell än någonsin. Vi har pratat med Sofia Backéus från Trädbränsle­föreningen om hur

 7. Maria Gardfjell (MP) och John Widegren (M) om skogen, skogsägandet och politiken

  Maria Gardfjell (MP) och John Widegren (M) ingår i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. De kan därmed påverka vilka skogspolitiska förslag som läggs fram för riksdagen. Båda är skogsägare och vi möts på Johns skogs- och lantbruksfastighet i

 8. Politiker­enkät inför höstens riksdags­val

  Vad är den svenska skogens främsta uppgift, vilka förändringar behöver göras inom skogspolitiken och vilka styrmedel ska användas för att nå dit? Här får du koll på vad våra riksdagspartier tycker inför höstens val.

 9. Vad händer med artskyddsförordningen och EU:s skogsstrategi?

  Artskyddsförordningen och EU:s skogsstrategi är två aktuella frågor som flitigt debatteras och som kan komma att beröra många skogsägare. Emilie Molin, kansliråd på Regeringskansliet, hjälper oss att reda ut vad det handlar om – och vad som händer

 10. Sverige och Finland – två udda fåglar i EU:s skogs­politik

  Med enorma skogstillgångar, en mäktig industri och en stark äganderätt finns det många likheter mellan Sverige och Finland. Dessutom särskiljer vi oss från övriga EU. Nils Torvalds, finlandssvensk EU-parlamentariker, förklarar vad det är som gör att vi