Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skötsel kan minska snytbaggeskadorna

Snytbagge

Foto: Skogenbild

Skogsföretagen som är anslutna till miljöcertifieringen FSC, Forest Stewardship Council, har enats om att stegvis minska andelen plantor som behandlas med kemiska skyddsmedel.

Minskningen är fyra procent nästa år, åtta procent nästkommande år och 14 procent om tre år.

I dag klarar skogsbruket knappt hälften av föryngringen i skogen utan att använda kemiska skyddsmedel. Men planteringen är svår att klara utan behandling och utan skydd riskerar åtta av tio plantor att dö.

Skogssällskapets program för att minska skadorna består främst i att öka andelen plantor med mekaniska skydd. Men skadorna kan också minskas genom smartare skogsskötsel.

– Vi kommer att behöva jobba på flera sätt för att nå målen, berättar Mattias Berglund som är ansvarig för skötseln på Skogssällskapets egna skogar. Markberedningen blir bättre genom att skapa större mineraljordsfläckar – snytbaggen har lite torgskräck. Vi kan sätta större plantor och vi kan se till att föryngra skogen under större träd, som lämnas vid avverkningen. På vissa marker kan vi dessutom så frön istället för att plantera.

– Om man gör flera av dessa saker samtidigt – till exempel ställa kvar större träd som en skärm över hygget, göra en rejäl markberedning och sätta plantor med stor stamdiameter – så kan vi minska snytbaggeskadorna drastiskt, säger Mattias Berglund.

Forskningsrön från SLU visar att åtgärderna förstärker varandra. Det blir också dyrare, men det finns kunder som tar den kostnaden för att få ett fullständigt giftfritt skogsbruk.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.