Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Så undviker du skattefällan

Ett fiskedrag

Foto: Sverker Johansson

Se upp! Din turistsatsning kan fastna hos Skatteverket om du hanterar den fel.

Janne Larsson med två fiskar

Janne Larsson

Skogsvärden bad Skatteverkets rättsexpert Christer Humble att titta närmare på ett investeringsexempel:

Janne Larsson har ett litet hemman vid Svartälven med skog och lite utarrenderad åker. Svartälven är ett känt vatten för grov gädda och många turister kommer från Tyskland, Holland och Polen för att fiska. De betalar bra för logi samt båt och fiskeutrustning. Två perioder är aktuella: maj och oktober.

Jannes företag söker och får landsbygdsbidrag (30 procent av investeringen) för att rusta upp den gamla timrade ladugårdsdelen till boende med kamin, toa och dusch. Han köper också två båtar med elmotor samt en del fiskeutrustning.

Det går bra för Janne, snart har han både maj och oktober fullbokade och drar då in cirka 10 000 per vecka, sammanlagt 80 000 kronor inklusive moms. Däremot är det ingen större efterfrågan under sommaren – och det passar Janne bra. Då vill han vara där ensam och jobba i skogen.

Vad händer med fastighetens värde?

– Taxeringsvärdet kan förväntas stiga på byggnaden. Handlar det inte om en reparation eller ett underhåll utan en ombyggnad från ekonomibyggnad till bostad ska investeringen skrivas av på flera år. Byggnaden sägs ändra karaktär med avsikt att användas för uthyrning. Även momsfrågorna kan vara intressanta i sammanhanget.

Det bor bara turister där under två månader. Hur bedöms det ur skattesynpunkt?

– Fjöset, båtar och fiskegrejor är kärntillgångar i verksamheten. Om Janne bedriver enskild näringsverksamhet bör han deklarera för uttagsbeskattning för den tid han utnyttjar lokal, båt eller utrustning. Uttagsbeskattningens storlek baseras på användningens omfattning till ett marknadspris – närmast till hands ligger de priser Janne tar ut under maj och oktober.

– Om Janne istället driver aktiebolag kan hans dispositionsrätt förmånsbeskattas i egenskap av anställd i sitt bolag. Han bedöms ha obegränsad tillgång, och då handlar det om att bedöma hur mycket han använder detta för privata ändamål utanför näringsverksamheten. Normalt skulle man kanske landa i att han förmånsbeskattas som löneinkomst för tre-fyra veckor under året.

– Sedan beror det på vad Janne köper för båtar, säger Christer Humble. Om han satsar på båtar som inte är enklare, sjödugliga fiskebåtar utan mera framstår som onödigt snabba, lyxiga eller välutrustade – då bedöms de eventuellt inte som en kärntillgång utan som verksamhetsfrämmande tillgång. Och då kan han beskattas för den summa det skulle kosta att själv köpa in eller hyra sådana båtar under hela året. Man brukar säga att man sparar in sina privata levnadsomkostnader om man låter sitt bolag stå för utgifterna.

Man tar alltså en risk om man inte stämmer av sådant här?

– Jovisst, men det handlar om bevisfrågor och sunt förnuft, menar Christer Humble. Vi har väl aldrig uttagsbeskattat en bonde för hans traktor bara för att han använder den för att skotta snö på tomten!

Med sunt förnuft hamnar man rätt. Om Skatteverket tycker annorlunda får man ta den diskussionen, det går ofta bra.

Skogssällskapets Thomas Hedlund tycker inte att man ska vara för orolig:

– Man ska självklart kunna göra de investeringar som krävs, säger han. Det är ju du som företagare som känner din verksamhet och kundkraven bäst – inte Skatteverket. Med sunt förnuft hamnar man rätt. Och om Skatteverket tycker annorlunda får man ta den diskussionen, det går ofta bra.

TEXT: Sverker Johansson

Ta hjälp innan

Först: kolla läget med Skogssällskapets konsulter. De är experter på skattefrågor inom skog- och lantbruk.

Men även Skatteverket kan ge vägledning. På skatteverket.se, under ”Rättsinformation”, finns skrivelser om bedömningar Skatteverket tidigare gjort. Skrivelserna är sökbara och kan ge tips om hur din turistsatsning kommer att bedömas.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.