Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Samägande – neutralt och rättvist med professionell förvaltare

Mikael Edman

Foto: Ulrika Lagerlöf

Skogssällskapets förvaltare Mikael Edman sköter syskonen Tängdéns fastighet. Tillsamman med kollegan, skogsekonomen Ann-Louise Schagerström, kan han stå neutral och ge de bästa råden.

Mikael Edman möter upp med sin blå jeep vid hängbron över Ångermanälven. Han är Skogssällskapets skogsförvaltare i Ångermanland och vi tar en sväng upp på Tängdéns fastighet sydväst om Tängsta.

– Vi har jobbat mycket med gallring och skogsvård den första tiden, säger han. Mycket av skogen var välskött, men som ofta på en stor fastighet fanns det en del som behövde göras – främst röjningar och eftersatt gallring.

– Annars är det ju en stor del mogen slutavverkningsskog, så det är en fin fastighet som med rätt hushållning kan leverera en jämn och hög avkastning framöver, precis som Tängdéns vill ha det.

Mikael poängterar att det nu handlar om att prioritera rätt bland bestånden, där skog som förräntar sig dåligt står först på tur:

– Grandominerade och oskötta bestånd prioriteras vid avverkningarna, berättar han. Tallen växer ju längre än granen och drabbas inte av röta, så den kan stå längre. Så vi jobbar med både förräntning och risk.

Tror du att det blir vanligare att man anlitar en förvaltare? – Ja, det är jag övertygad om. När nästa generation tar vid, så bor ägarna ofta inte kvar i bygden. Även om de har kunskapen, har de inte tiden. Och folk ser effekten! När det har gått 10-15 år så ser de och grannarna att, jo det blir skillnad när skogen sköts professionellt och då kommer fler att vilja pröva. Många väljer att äga skog tillsammans?

– Ja, det är vanligt, säger Mikael. Då är det bra att förvaltaren kommer in redan innan generationsskiftet. Då är det enklare – när alla ännu är överens. Allt man äger och gör tillsammans kan bli krångligt, därför är det noga att ha en strategi så att man kan fortsätta vara vänner. Och att strategin också innehåller en plan för hur man ska göra om man tycker olika.

Här kan förvaltaren spela en viktig roll, tror Mikael:

– Alla delägare är neutrala inför mig, men inte inför varandra. Vi har en proffsrelation, där Skogssällskapet förvaltar skogen och delar ut pengarna. Tillsammans med våra ekonomikonsulter kan vi göra det på ett rättvist sätt.

TEXT: Sverker Johansson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.