Konflikt om Kanadas skogar

Ännu en miljöorganisation hoppar av det stora fredsfördraget om Kanadas skogar.

Greenpeace var först att hoppa av. Nu gör Canopy detsamma och lämnar samarbetet som syftar till att rädda Kanadas gammelskogar och habitatet för vildrenen, cariboun.

Enligt Nicole Rycroft, Canopys grundare, var tanken med samarbetet att skogsbolagen skulle fås att arbeta för ökad biodiversitet och för mer bevarande i Kanadas hotade boreala skogar.

– Men den bistra verkligheten är att inte ett enda hektar skog har skyddats och att arter och ekosystem fortfarande är hotade, säger Nicole Rycroft.

Fredsavtalet mellan de 21 skogsbolagen och nio miljöorganisationerna slöts för tre år sedan och omfattar bland annat avverkningsstopp i 29 miljoner hektar skog.

I år måste avtalet förlängas, men det är stor risk att överenskommelsen spricker och att miljöorganisationer därmed kommer att uppmana till bojkott av kanadensiska skogsprodukter.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.