Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Mer naturvård för pengarna

Hydrologisk anpassning av kantzonernas bredd ger sannolikt mer kostnadseffektiv miljöhänsyn. Det framgår av preliminära forskningsresultat från SLU.

Resultaten visar att kostnaden per hektar för hydrologiskt anpassade kantzoner är lägre än för de standardiserade.

– Träden i områden där grundvatten strömmar ut har i regel lägre ekonomiskt värde än skogsmarken i övrigt. Det beror på att det finns fler lövträd i utströmningsområden och på att tillväxten är lägre, på grund av att rötterna får mindre syre där grundvattnet strömmar ut. Skogen blir då inte lika högproduktiv, säger Anneli Ågren, SLU.

– För en gångs skull ser det ut som att skogsbruket kan öka sina vinster genom att förbättra miljöhänsynen kring vattendragen.

Med blotta ögat kan det vara svårt att hitta de platser där kantzonerna behöver breddas – särskilt på vintern när man inte ser växterna eller känner att det är blött under fötterna. Anneli Ågren leder ett forskningsprojekt som utvecklar ny kartteknik som kommer att ligga till grund för hydrologiskt anpassad avverkningsplanering.

– En första generation rikstäckande kartor finns redan nu på Skogsstyrelsens hemsida. Vi jobbar vidare med teknikutvecklingen för att förbättra precisionen, bland annat genom att hitta ett sätt att ta hänsyn till hur olika jordarter påverkar vattenflödena i landskapet, säger hon.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.