Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Debatt

Diskussionen om tjädern fortsätter

En sen vår och en kylig och blöt försommar gjorde 2015 till ett dåligt år för tjäderkycklingarna. Där råder samsyn om man frågar Göran Rönning, Svenska Tjäderkommittén och Anders Wirdheim, informationsansvarig hos Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. I frågan om hur hotad tjädern är i det svenska skogslandskapet går åsikterna däremot isär.

Det framgår av en artikel på oberoende och politiskt obundna Natursidan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Göran Rönning, Svenska Tjäderkommittén menar i artikeln att tjädern är hotad, bland annat för att tjäderkycklingens stapelföda, blåbärsfältmätarlarver, minskat kraftigt på grund av det storskaliga skogsbruket.

Anders Wirdheim, SOF, anser att diskussionen om tjädern har hamnat i låsta positioner och att de uppgifter som säger att tjädern är mycket hotad inte stämmer.

– De regelbundna fågelinventeringarna som utförs på 720 ställen över hela Sverige genom Svensk Fågeltaxering, visar att tjädern inte är så ovanlig. Tjädrar ses till exempel regelbundet i yngre, planterade tallskogar som är minst 40 år. Tjädern är därmed inte lika känslig som man tidigare trott, säger Anders Wirdheim, till Natursidan.

Han anser att Tjäderkommittén har rätt när det gäller tjäderns minskning i gammelskogar. Han menar samtidigt att de inventeringar Tjäderkommittén utgår ifrån inte tar hänsyn till att tjädertuppar är relativt flexibla i sina val av spelplatser och att tjädern därför är vanligare i brukad skog än vad man tidigare trott.

Tjäderkommittén kritiserar å andra sidan de Svensk Fågeltaxering för att deras inventeringar bygger på statistik och inte på antalet sedda tjädrar:

Läs hela artikeln på Natursidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här samlar vi material om tjädern.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.