Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Framtidsbilder kan ge politiker stöd

Forskningsprogrammet Future Forests har tagit reda på vilka visioner olika grupper har för den svenska skogen på 40 års sikt. Nu tar man hjälp av skogens intressenter för att också formulera vägen dit. Camilla Sandström, docent i statsvetenskap och vice programchef för Future Forests, tror att scenarioplanering är ett viktigt verktyg i ett hållbart samhällsbyggande.

– För oss forskare var arbetet med framtidsscenarierna ett sätt att utveckla kunskap både om likheter och skillnader i olika gruppers syn på framtidens skogar, säger hon.

Camilla Sandström menar att framtidsbilder kan ge en indikation om hur olika grupper vill att utvecklingen ska gå.

– De kan visa inom vilka områden det krävs kompromisser mellan olika intressen och ge politikerna insikter om var det är viktigt att göra politiska avvägningar.

Det var Försvarets forskningsinstitut, FOI, som hjälpte Future Forests med att fånga fyra intressentgruppers bilder av framtidens skogar. Deltagarna bestod av representanter för ”naturvård och miljö”, ”rekreation och lokal utveckling”, ”skogsbruk och energi” och ”samiska verksamheter”. Framtidsbilderna innehåller stor variation men det finns också likheter.

– Alla är intresserade av att skogens ska spela en roll för klimatet och att skogen ska skapa jobb. I och med att det finns så stora likheter finns också mycket att mötas i.

Future Forests arbetar nu vidare med framtidsbilderna och frågar då vad de olika grupperna tror behöver göras för att den önskade framtiden ska inträffa. Arbetet kommer att vara klart vid årsskiftet 2015/2016 och Camilla Sandström hoppas att projektet ska ge nya perspektiv.

– Jag hoppas att det här forskningsprojektet kan bidra till mer långsiktighet i politiken – ett tänkande bortom mandatperiodens slut, men också till att aktörer som vill påverka skogspolitiken blir mer långsiktiga i sitt sätt att tänka och agera.

Och ytterligare en vinst kan vara det som Camilla Sandström kallar ”kapacitetsbyggande”.

– Förut hade vi de två starka aktörerna skogsbranschen och ideella naturvården som diskuterade vilka avvägningar skogsbruket behöver göra för att nå olika mål. Genom arbetet med framtidsbilderna har också samerna, friluftslivet och jägarna fått sätta ord på sina visioner. Det ökar deras kapacitet att delta i diskussion och dialog om framtidens skog och gör dem mer synliga i politiken. Det märks inte minst i det nationella skogsprogrammet där alla grupperna finns representerade.

Future Forests kommer under början av 2016 att avrapportera sitt fortsatta arbete med olika gruppers framtidsvisioner för den svenska skogen. Håll utkik på Future Forests webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Future Forests är ett Mistra-program. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Programmet har pågått i åtta år och avslutas vid årsskiftet 2015-2016.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.