Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Björkplywood - stark och vacker

Björkplywood

Foto: Shutterstock

I Finland är björkplywood en exportvara som ger inkomster på en halv miljard euro per år. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig i allt från gas-behållare som ska tåla stark kyla till förpackningar, musikinstrument och exklusiv inredning.

När faner av björk limmas i lager till björkplywood skapas ett material med nya egenskaper. Plywooden är stark, böjbar och formstabil, vilket gör den lämplig i bärande konstruktioner, till produkter som utsätts för stort slitage och i sammanhang där yta och estetik har stor betydelse.

För Finland ger björkplywood exportinkomster på 400–500 miljoner euro per år – hela exportvärdet av sågade trävaror uppgår till ungefär det tredubbla.

– Koreanska tillverkare av fartyg är stora kunder. Inget annat material med prisnivån hos björk-plywood kan bibehålla styvhet och styrka vid så låg temperatur som –163 grader C, som är temperaturen hos den kondenserade naturgas som transporteras med skeppen, berättar Henrik Heräjärvi, forskare vid Naturresursinstitutet i finska Joensuu.

Ett annat användningsområde är golv i fraktutrymmen på skåpbilar, lastbilar och truckar där slitaget är stort.

– Golven måste vara hållbara och ha god friktion, något som kan ordnas genom ytbehandling med fenolfilm, en tunn plastfilm som ger en tålig yta. Björkplywood har också låg vikt i förhållande till sin styrka, vilket är av godo när fraktvikter och bränsleförbrukning ska hållas nere, säger han.

Björkplywood och sågade trävaror av björk lämpar sig inte för utomhusbruk, eftersom virket bryts ner snabbt i kontakt med fukt, och dessutom krymper och sväller det en hel del vid varierande luftfuktighet. För inomhusbruk finns däremot mängder av användningsområden i allt från exklusiv inredningsdesign till presentförpackningar, leksaker och hockeyklubbor.

Plywood är normalt uppbyggt av ett antal sammanlimmade fanerlager som vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

Sågad björk får inte användas i bärande konstruktioner, eftersom det saknas en standard för hållfasthetssortering av densamma. Men mycket talar för att den skulle lämpa sig väl, menar Henrik Heräjärvi.

– Sågad björk i bärande delar skulle innebära smäckrare design, eftersom det går åt mindre virke för att få samma hållfasthet som med barrvirke.

Trots det står hållfasthetssorteringen och stampar, vilket är något av ett moment 22, tycker Henrik Heräjärvi.

– Vi får inga forskningspengar på grund av att vi saknar industripartners, och det finns inga industripartners för att det saknas forskningsresultat.

Sågad björk i bärande delar skulle innebära smäckrare design.

– I gamla hus har björk använts till bärande delar, men bara inomhus. Förr hade man kunskaper om materialets goda egenskaper, men det var ju på den tiden när människor byggde sina hus själva och träet hämtades i närheten av där man bodde.

TEXT: Malin von Essen

Foto: Linnéuniversitetet

Gallringsbjörk blir möbelben

Går det att göra möbelben av gallringsvirke? Det är utmaningen för doktoranden Josefin Nilsson på Linnéuniversitetet.

– Björken har ett intressant estetiskt uttryck, och tillgången på klena björkar kommer att vara oändlig när det blir dags att gallra skogarna som kommit upp efter stormen Gudrun i södra Sverige, säger hon.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.