Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Virke och digitalisering

Ibland känns det som att digitalisering ska vara lösningen på allt. Riktig så är det inte, men onekligen finns det en otrolig potential när vi pratar om digitala lösningar.

Utmaningen är att hitta rätt i djungeln av system och hårdvara som bäst passar den egna verksamheten. Tekniken rusar hela tiden, den står aldrig stilla. Beställarens kompetens är också väldigt viktig, här tror jag det brister ganska ofta.

Sedan kommer vi kanske till den största utmaningen – organisationen ska lära sig att nyttja de digitala lösningarna på bästa sätt. Hittar man bara en halvbra lösning, som dessutom är trög att implementera i organisationen (en tidstjuv), kan det bli väldigt fel och väldigt dyrt. Vänder vi på det gäller givetvis det motsatta: hittar man bra, användarvänliga och intuitiva lösningar kan det bli en framgångsfaktor.

Skogsbranschen är kanske inte längst fram på det här området, men även här händer det mycket. Det är laserscanning, drönarteknik, virkes­uppföljning i realtid, potentialen i all information som skickas från avverknings­maskinerna och en mängd olika digitala planeringsverktyg, för att bara nämna några exempel.

Sedan har vi virkesmätningen. Det kanske inte är det mest intressanta för många skogsägare, men en väldigt central del i vårt skogsbruk. Virket är motorn i skogsbruket och i princip allt virke mäts på något sätt. Virket mäts i olika måttenheter: det kan vara m³to, m³fub, m³sk, m³s, Mwh, ton, med flera.

Just nu går utvecklingen av den digitala mätningstekniken väldigt fort. På bara några år har främst kamera­mätning, men även tredimen­sionell lasermätning, mer eller mindre exploderat. Redan nu mäts stora volymer med kamera. Lastbilen levererar till exempel virke till en terminal i Mälardalen där det fotograferas ur olika vinklar för att sedan mätas på en bemannad fjärrmätningscentral i Sundsvall. Men virket skulle lika gärna kunna mätas på en fjärrmätningscentral i Indien.

All fjärrmätning är travmätning så det är framförallt massaved som mäts, men även stora volymer timmer travmäts. Så fort affären mot en skogsägare inte baseras på en prislista kan man även fjärrmäta timret. Om affären mot en skogsägare istället utgår från en prislista måste timret stockmätas.

Nästa steg i utvecklingen av fjärrmätningen av massaved är troligen att den sker helt automatiskt utan bemanning och att det bara tas ut stickprov. Då är det lätt att mäta dygnet runt, sju dagar i veckan, vilket framför allt gynnar lite mindre mottagningsplatser.

Det låter kanske lite läskigt för en skogsägare, men innan man gör det här helt obemannat har man byggt upp så mycket kunskap, erfarenhet och data kring fjärrmätning att fördelarna med råge överträffar nackdelarna. Bilderna finns ju också alltid kvar.

Vi får en konkurrenskraftigare industri vilket på sikt alltid gynnar skogsägaren.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.