Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Touch-and-go landing

Skördare. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

TGL – touch-and-go landing – är ett begrepp som används inom flygindustrin. Strax efter att planet tagit mark på landningsbanan lyfter det igen. Det är en bra beskrivning av nuläget inom virkesindustrin. Vi närmar oss semester och mycket virke ska in till industrin, produktionen i skogen bromsar in och många industrier kommer att ha semesterstopp. Men den starka konjunkturen gör att vi får något som liknar en ”TGL”, för snart är det dags att dra på gasen igen för att komma igång med den skogliga aktiviteten inför hösten.

Den senaste tiden har priserna på sågade trävaror sjunkit på den omskrivna USA-marknaden, där det under våren har varit fantastiska prisnivåer. Men globalt råder ett fortsatt starkt fokus på trävaror med god lönsamhet för sågverken, och trenden ser ut att hålla i sig kommande halvår med låga lagernivåer och bra priser. Den starka konjunkturen har även bidragit till brist på andra byggnadsmaterial så som plast, stål och armering.

Många skogsägare frågar sig varför inte timmerpriserna har rusat i samma takt som priserna på sågade trävaror. Det finns, som så ofta, ett flertal svar på den frågan. Men den enklaste och främsta anledningen är att det är olika marknader, och att det är tillgång och efterfrågan som styr.

Priset på timmer har förvisso gått upp det senaste året, men sågverken har haft och fortsätter att ha god tillgång på råvara vilket bromsar prisutvecklingen. Där granbarkborren härjar som värst fortsätter avverkningstakten i skogen att vara hög, för att rädda så stora virkesvärden som möjligt, och sågverken går för högtryck i dessa regioner.

Råvarusidans priser är mer trögrörliga än färdigvarusidans priser, något som är både på gott och ont för skogsägaren. I dagsläget innebär det att priserna på timmer inte ökat lika mycket som priserna på sågade trävaror. Men när konjunkturen vänder kommer inte heller priserna att sjunka lika dramatiskt.

Trögrörligheten är en viss trygghet för skogsägaren och stärker argumenten för att arbeta kontinuerligt med sitt skogsbruk, snarare än att lyckas träffa en pristopp och avverka då.

För massaindustrin ser det allt ljusare ut. I Sverige finns det fortsatt gott om massaved och den starka konjunkturen för sågverken bidrar till en hög produktion av biprodukter som säljs till massaproducenter. Det gör att de flesta massabruken i Sverige är välförsörjda med råvara. Men globalt stiger både priser och efterfrågan på massaindustrins produkter, och lagren minskar, något som är positivt.

Nu hoppas vi alla på en härlig sommar med ljusare vaccinerade tider framför oss.

Pontus Larsson

Produktions- och virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.