” Vildsvin har fått ett oförtjänt dåligt rykte”

Vildsvin. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Vildsvin och gås är viltarter som ökar i Sverige och som kan ge stora volymer kött. Ändå är det skralt i matbutikernas hyllor – och efterfrågan är låg. Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, tror att köttets väg till marknaden hindras av både fördomar och byråkrati.

Daniel Ligné

Daniel Ligné

Hur jobbar Jägareförbundet med viltköttsfrågor?

– Jägareförbundet jobbar hårt för att sprida intresset för svenskt viltkött och för en hållbar förvaltning av viltet som resurs. Sedan 1970-talet har vi mätt svenskarnas acceptans för jakt och den har aldrig varit så hög som nu. De viktigaste skälen till att acceptansen ökat beror sannolikt på ett ökande intresse för naturen och klimatsmarta val. Viltköttet – som inte bara är gott – uppfyller definitivt alla kriterier.

Men hur kommer det sig då att det finns ett relativt litet utbud av viltkött hos matkedjorna?

– När det gäller till exempel älg har viltstammen minskat varje år under minst tio års tid. Man har skjutit ner älgstammen ganska ordentligt, och största delen av det kött som blir vill jägarna och deras familjer behålla själva. Det är en svår ekvation, folk gillar älgkött, det ses som en riktig delikatess, samtidigt som det ligger i tiden med närproducerat och ekologiskt. Men tillgången på älgar i skogen krymper vilket gör att det är svårt att få tag i om du inte har byggt upp ett kontaktnät med jägare som säljer direkt till dig.

Finns det andra viltarter som skulle kunna bli vår nästa ”älg”?

– Vildsvin, dovhjort och gås har stor potential, de stammarna ökar mycket i Sverige. Vi har väl inte någon stor tradition av att äta gås i Sverige numera, förutom vid vissa högtider, men jag tror att det är på väg att ändras. Gäss är stora och det finns mycket mat på dem, man får jaga dem under en lång säsong och det är väldigt fint kött. Något som bromsar är dock att det fortfarande finns en viss skepsis till viltfågelkött, då många inte tycker sig ha tillräckligt stor kunskap kring hur man tillagar det.

Det finns gott om vildsvin i Sverige – varför ser vi inte mer vildsvinskött på hyllorna?

– Det stämmer, vildsvin är den viltart som ökar allra mest. För att minska skador i skogen och jordbruket, och trafikrelaterade olyckor till följd av en växande vildsvinspopulation måste det till en större avskjutning. Det finns alltså en stor potential vad gäller vildsvinskött i handeln. Men byråkrati hindrar köttet att komma ut brett på marknaden.

Bortsett från regelverk, finns det potential för vildsvinskött i matbutikerna?

– Det tycker jag absolut. Det är gott, klimatsmart kött som kan ge stora volymer då jakt får bedrivas i princip året om. Problemet är att svenskarna fortfarande tvekar inför att köpa vildsvin. Djuret har fått ett oförtjänt dåligt rykte, och det har förmodligen att göra med mediebilden där vildsvin ofta kopplas ihop med något negativt. Men vi ser ändå att motståndet håller på att luckras upp. Aktörer från alla håll hjälps åt att stimulera marknaden, och fler börjar fatta grejen med vildsvinskött. Jag är övertygad om att vi kommer se mer vildsvinskött, men även gås, i butikerna i framtiden. Att få ut ekologiskt svenskt viltkött i större skala är enda vägen att gå för att klara både vilt- och klimatutmaningarna.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.