Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region Norrland

Regionchef Linn Jacobsson skriver om det aktuella läget i Norrland.

Sommaren går mot sitt slut och den för många efterlängtade hösten är i antågande. Färgskiftningarna i skogen har börjat, snart är myggen borta och de rödorangea färgerna kommer dominera.

Som ny regionchef i Norrland slås jag av den stora bredden på tjänster som Skogssällskapet kan erbjuda och den höga kompetensen hos medarbetarna. Jag är stolt över att få vara en del av detta, tillsammans kommer vi att få regionen att växa och på så vis kunna erbjuda fler markägare vårt breda tjänsteutbud.

Jag vill också passa på att lyfta en av våra tjänster: Skogsstrategi. Ett verktyg som underlättar besluten på din skogsfastighet och som inte bara talar om hur din skog ser ut idag utan också ger en inblick i hur skogen kommer att se ut i framtiden, utifrån de åtgärder som görs idag och åtgärder som planeras om 50 år.

Under hösten kommer vi på regionen jobba med planering i fält, budgetering av nästa års åtgärder och att möta våra förvaltningskunder. Hösten kommer också att innebära en del personalförändringar.

Efter 16 år på Skogssällskapet lämnar nu Mikael Edman sin tjänst som skogsförvaltare. Framöver kommer Mikael att jobba med sina egna skogar i Australien, Kanada och Sverige.

Patrik Johansson tar över efter Mikael. Patrik är jägmästare och kommer senast från SCA Skog där han under de senaste åren jobbat med skoglig planering. Patrik bor utanför Söråker och kommer att vara stationerad i Sundsvall. En av Patriks många styrkor är vägprojektering och skoglig planering.

I Umeå förstärker vi kontoret med Mimmi Almqvist som börjar i oktober. Mimmi är jägmästare och kommer närmast från SCA som tf gruppchef inom virkesköp. Mimmi flyttar nu till hemorten Bjurholm och kommer att vara stationerad i Umeå.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskydds­förordningen. Enligt artskyddsförordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödnings­period. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framför allt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskyddsförordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

Marknadsläget

Vi känner inte av några större förändringar vad gäller efterfrågan på råvara, aktivitetsnivån på marknaden är fortsatt hög. Priserna på råvara är något stigande, men kompenseras tyvärr av höjda avverknings- och transportkostnader.

Marknaden för skogsfastigheter känns stabil, priserna har stigit under året och vi har inte märkt av någon avmattning på efterfrågan på skogsfastigheter. Många kapitalstarka köpare visar fortsatt intresse i att investera i skogsmark.

Linn Jacobsson

Regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt norra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.