Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Svealand

Regionchef Hans Lindberg skriver om det aktuella läget i östra Svealand.

Sommaren är över och vi kan summera ett omtumlande halvår med krig i Europa, energikris, och förmodligen en lågkonjunktur som väntar runt hörnet.

I östra Svealand ser vi en stark efterfrågan på alla skogsråvaror, och prognosen ser bra ut för hela resten av året. Vi fortsätter exportera virke via olika hamnar vilket gör att vi får ett bra netto för dig som är kund. Samtidigt skapar kriget och dess effekter, pandemin, angreppen av granbarkborren samt valutan en osäkerhet som gör det svårt att ge en säker prognos på längre sikt.

Tyvärr ser vi fortfarande svåra angrepp av granbarkborren i skogarna. Med den varma sommaren som har varit kan man befara att vi nu har fått extra svärmningar som vi kan se effekter av senare. Vi har därför alla resurser i gång för att inventera och upparbeta angripen skog.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskyddsförordningen. Enligt artskydds­förordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödningsperiod. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framförallt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskydds­förordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

På personalsidan har jag glädjen att meddela att vi har förstärkt upp med två nya skogsförvaltare och hälsar därmed Fredrik Löwen och Gustav Löwenhielm välkomna till oss på permanent basis. Gustav har tidigare sommarjobbat och varit en extraresurs på regionen, och Fredrik har vikarierat under föräldraledighet. De kommer båda att jobba i Sörmland och utgår från vårt kontor i Nyköping.
Vi har också startat upp en nyrekrytering för Uppland där jag hoppas att kunna presentera ett namn vid nästa kvartal.

Nu inväntar vi hösten med alla färger, kommande jakter och härlig svamp- och bärplockning

Hans Lindberg

Regionchef östra Svealand
Karta region östra Svealand

Region östra Svealand innefattar länen Uppsala, Stockholm, Södermanland samt Gotland. Här finns kontor i Uppsala, Stockholm, Nyköping och Visby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.