Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Hösten närmar sig, även om höga dagstemperaturer har fått sommarkänslan att stanna extra länge. Under sommaren har våra skogsförvaltare fått förstärkning av våra duktiga sommarjobbare för att löpande inventera granbarkborreangrepp i våra kunders skogar. Bedömningen är att omfattningen på skadorna är jämförbara med förra året och vi arbetar hela tiden för att ta tillvara skadat virke för att rädda virkesvärden för dig som kund.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskydds­förordningen. Enligt artskyddsförordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödnings­period. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framförallt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskyddsförordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

Under hösten kommer vi att samla alla entreprenörer och åkare, inklusive deras anställda, för att vässa samarbetet mellan oss och våra leverantörer så att vi kan leverera högsta möjliga kvalitet och effektivitet gentemot dig som kund.

På virkesmarknaden ser det fortsatt ljust ut. För dig som är kund till Skogssällskapet finns ingen begränsning i avsättning av sågbart barr- och lövvirke, och prisbilden fortsätter att vara stabil. Sågverkens konjunktur är fortsatt bra, och bedömningen är att efterfrågan på sågad trävara kommer att hålla i sig under resten av året, men vi ser såklart orosmoln i takt med att ekonomin bromsar in.

Kriget i Ukraina, med sanktionerna gentemot Ryssland, gör att efterfrågan på barr- och granmassaved ökat. Här ser vi ingen avmattning i sikte. Under tredje kvartalet har det kommit prishöjningar på grundpriset på massaved, vilket är en tydlig signal om att konjunkturen är god och industrin behöver mer råvara till sina bruk.

Vad gäller bränsleråvaran så är efterfrågan även här mycket god. En faktor som spelar in och driver upp efterfrågan är att värmeverken eldar extra för att producera el med tanke på de höga elpriserna. När det gäller GROT och träddelar så är avsättningen stabil.

Sammantaget ser vi inga begränsningar på avsättningen av samtliga sortiment inom södra Götaland, och prissättningen är fortsatt stabil.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.