Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region västra Svealand

Regionchef Fredrik Luhr skriver om det aktuella läget i västra Svealand.

Så var semestrarna slut och här i västra Svealand råder full aktivitet i skogen. I Falu kommun planerar vi nu för en större skogsvårdsinsats i ett tätortsnära läge, ett både spännande och utmanande arbete där kommunikationen med såväl uppdragsgivare som invånare blir mycket viktig.

Vi dras i delar av regionen alltjämt med problem med granbarkborreangrepp. Vi gör allt vi kan för att på bästa sätt våra hjälpa våra kunder med detta. Inventering och avverkning efter sommarens angrepp pågår för fullt.

I juni meddelade regeringen en förändring av artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen får man inte störa vilda fåglar under häcknings- och uppfödningsperiod. Men från 1 oktober har formuleringen justerats så att det blir tydligt att förbudet framförallt gäller hotade arter. Från Skogssällskapets sida ser vi positivt på förändringen eftersom lagen förut väckte många frågetecken och stor osäkerhet. Det här blir ett välbehövligt förtydligande för oss som planerar åtgärder i skogen. Vi följer översynen av artskyddsförordningen vidare, där fler förändringar är att vänta.

Vår skogsförvaltare Erik Rumler är tillbaka från sin tjänstledighet och kan numera titulera sig viltmästare! Vi gratulerar Erik till sin examen och är glada att vi nu kan erbjuda våra kunder en ännu starkare kompetens när det kommer till viltrelaterade frågor. Erik kommer även under hösten att slå upp dörrarna för ett nytt kontor i Örebro.

Från och med den 12 september får vi även en förstärkning till Värmland i form av en ny produktions- och virkesansvarig som heter Fredrik Jonsson. Fredrik kommer närmast från Moelven och blir en bra förstärkning i regionen, vilket vi ser fram emot.

Fredrik Luhr

Regionchef västra Svealand
Karta region västra Svealand

Region västra Svealand innefattar länen Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna samt södra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Västerås, Falun, Karlstad och Torsby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.