Aktuellt från region Norrland

Regionchef Linn Jacobsson skriver om det aktuella läget i Norrland.

2023 har inletts med nyrekryteringar, framåtanda och förhoppningar på ett givande år! Vi har också nya lokaler dit vi hoppas att du vill komma och besöka oss.

Vintern är för oss en period med mycket planering och ajourhållning. För tillfället planerar vi årets aktiviteter hos våra förvaltningskunder utifrån de kundbudgetar som är gjorda för 2023. Vi planerar även årets markägarträffar. Vi kommer att hålla aktiviteter både lokalt på regionen och i Stockholm för att möta befintliga och nya kunder som äger skog inom regionen.

I skogen är våra entreprenörer i gång med vinterdrivningarna och i Vilhelmina har vi ett nytt samarbete med Niklas Eliasson och Nils Burstedt. De kör gallring och slutavverkning i Västerbottens inland. Varmt välkomna!

Nya kontorslokaler

I Östersund har vi varit trångbodda och sitter nu i större lokaler med bättre möjligheter att ta emot kunder, ni hittar oss nu på Kyrkgatan 53. I Sundsvall har vi bytt till en nyrenoverad lokal på Montörvägen 7. Vi kommer även att byta kontorslokal i Umeå inom kort.

Personalförändringar

Efter drygt 11 år går David Israelsson vidare från Skogssällskapet. David har varit stationerad i Umeå och har varit en uppskattad medarbetare med sin positiva energi. David går nu vidare till SVEFA och vi önskar David stort lycka till.

Jag ser stor potential i att kunna hjälpa fler markägare att utveckla och sköta sina fastigheter i Umeå med omnejd. Därför har vi nu rekryterat två nya skogsförvaltare till Umeå, Mats Warensjö och Johanna Abrahamsson. Dessutom har vi anställt en aspirant, Gustav Flodin Åström, som kommer att jobba 60 % åt regionen och vara stationerad i Umeå.

Mats kommer närmast från Norra Skog där han haft anställning som inspektor. Mats har lång erfarenhet av branschen och jobbar även deltid som lärare på SLU.

Johanna är nyutexaminerad jägmästare och kommer att jobba som junior skogsförvaltare första tiden.

Gustav studerar till jägmästare och gör nu sitt examensjobb. Gustav börjar hos oss i april.

Varmt välkomna önskar jag till Johanna, Mats och Gustav!

Marknaden för skogsfastigheter

Under de senaste två åren har vi sett en kraftig prisuppgång på skogsfastigheter. Just nu är utbudet på fastigheter lågt, och beroende av hur vårens fastighetsutbud och ränteläge utvecklas får vi se om priserna fortsätter att öka eller om marknaden mattas av.

Virkesmarknaden

Efterfrågan på massaved ökar och framför allt i norra delarna av Sverige. SCA startar upp sin nya kartongmaskin i Obbola och ökar sin produktion av kraftliner, i Ortviken tredubblas produktionen av kemisk pappersmassa då man startar upp ny massafabrik. Utöver SCA:s satsningar förväntas även Metsä Fibre i Finland starta upp en ny fabrik i Kemi under 2023. Detta ihop med ökade energikostnader bäddar för att priset på massaved fortsätter att öka men i vilken takt är svårt att sia om.

Sågverken har haft bra lönsamhet under ett par år och den höga prisnivån har hållit i sig. Nu ser vi att priserna på trävaror sjunker och därmed även lönsamheten för sågverken men det är fortfarande hög efterfrågan på timmer och än så länge har vi inte sett några prissänkningar inför första kvartalet.

Linn Jacobsson

Regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt norra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.