Aktuellt från region östra Svealand

Regionchef Hans Lindberg skriver om det aktuella läget i östra Svealand.

Året som gick blev turbulent med kriget i Ukraina och dess följdeffekter med ökande energipriser, drivmedelspriser, räntor och inflation. Nu blickar vi framåt och ser inom regionen flera positiva utvecklingar inom skogsnäringen.

Jag har glädjen att informera att vi växer med ny förvaltningsareal i östra Svealand, och därmed förstärker upp med ny personal. Vi välkomnar Rudolf Eckerström som är jägmästare och har många års erfarenhet. Han börjar 1 mars och kommer att vara verksam i norra uppland.

Virkesmarknaden fortsätter att vara god, även om många nu tror på en inbromsning för timmersortimenten som en effekt av utmaningarna inom byggsektorn. Än så länge ser vi dock inga problem med avsättningen, och inte heller några nedåtgående pristrender. I dagarna höjde tvärtom Södra prislistan för timmer.

För massaveden ligger priserna på historiskt höga nivåer, så det är bra läge att gallra nu. Även bränsleveden följer den trenden, och vi har en stark prisbild och bra avsättningsmöjligheter för våra kunder.

Vi fortsätter precis som förra året att exportera virke via olika hamnar vilket gör att vi får ett bra netto för dig som är kund.

I skrivande stund i januari är det avsaknad av en riktig vinter som ställer till problem i skogen. Vi får använda mer än vanligt med GROT i bas- och stickvägar, så ur ett skogsbruksperspektiv får vi hoppas att kylan snart kommer åter.

Vi tackar för det gångna året och ser fram emot 2023!

Hans Lindberg

Regionchef östra Svealand
Karta region östra Svealand

Region östra Svealand innefattar länen Uppsala, Stockholm, Södermanland samt Gotland. Här finns kontor i Uppsala, Stockholm, Nyköping och Visby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.