Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Just nu är det hög aktivitet i skogen med många pågående avverkningar. I slutet av förra året var vädret gynnsamt, men de stora mängderna nederbörd gör att det blir allt mer utmanande.

Det innebär att vi måste prioritera trakter med bra bärighet för att minimera riskerna för körskador i skogen. Samtidigt håller vi på att göra upp planen för kommande trakter, i linje med de kundbudgetar som lagts för året.

Trots att det känns avlägset mitt i vintern så närmar sig planteringssäsongen, och vi kommer under februari att ha uppstartsmöte med våra skogsvårdsentreprenörer för att följa upp de senaste årens markberedningar och planteringar. Vi arbetar för att, tillsammans med våra entreprenörer, hela tiden bli bättre på att ge plantorna de bästa förutsättningarna för överlevnad. Varje sommar tar vi också hjälp av sommarjobbare som jobbar med uppföljning åt oss i dessa frågor. Nytt för i år är att Skogssällskapet gått med i det stora branschgemensamma projektet Föryngringskollen, som Skogforsk driver med stöd av åtta skogsföretag för att bidra till en bättre föryngring i skogen.

Under vintern har vi utökat personalen genom att anställa en ny skogsarbetare. Lukas Andersson är 19 år och kommer från Lönsboda. Vi är glada att ha honom med i gänget!

Virkesmarknaden

För dig som är kund till Skogssällskapet finns det ingen begränsning i avsättningen av sågbart barr- och lövvirke, och prisbilden bedöms ligga kvar på en hög nivå under första halvåret. Sågverkens konjunktur är fortsatt bra med tanke på den svaga kronan som hjälper till vid exportaffärerna, men vi ser orosmoln i takt med att ekonomin bromsar in och att allt fler aktörer har svårare att hitta avsättning för den sågade varan inom olika marknader. Det kan på sikt påverka prisnivåerna.

Efterfrågan på barr- och granmassaved är fortsatt god med bra exportmöjligheter. Här ser vi ingen avmattning i sikte, utan prisbilden kvarstår på en hög nivå, vilket är en tydlig signal om att konjunkturen är fortsatt god och industrin behöver mer råvara till sina bruk.

Vad gäller bränsleråvaran så är efterfrågan även här mycket god fortsättningsvis. Här är vädret den närmaste tiden, i kombination med övriga energipriser, viktiga påverkansfaktorer framåt. Även när det gäller GROT och träddelar så är avsättningen god.

Vi ser idag inga begränsningar på avsättningen inom samtliga sortiment i region södra Götaland, likt förra året, och priserna fortsätter att ligga på en stabil nivå.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.