Stiftelsens ändamål

Ändamålet för Stiftelsen Stina Werners fond är att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.

Som vetenskaplig forskning anses i första hand sådant som utövas vid akademier, högskolor och motsvarande institutioner. Det krävs att verksamheten fått ett allmänt erkännande som vetenskap. Det är även betydelsefullt om forskningen bedrivs i samarbete med statliga institutioner. Inriktningen kan vara såväl grundforskning som mer specialiserad målforskning.

Utbildning behöver inte vara vetenskaplig, och det finns inga krav på att den ska bedrivas i institutionella former. För att utdelning av bidrag ske kunna ske under betryggande former krävs en närmare precisering av vad utbildningen avser.