Avslutat projekt

Från rot till barr

Idag utnyttjas gran i stort sett bara till sågade produkter och massaved. Av tradition har andra trädslag valts där granen mycket väl skulle kunna vara ett alternativ.

Projektbild

Det exotiska är ofta lite mer spännande och har i många fall använts just ur aspekten "lite mer spännande" snarare än att de har egenskaper som är mer passande är vårt svenska alternativ. Kunskap och förståelse utgör grund för att förstå materialens möjligheter och begränsningar. En spännande parameter som gör att projektets resultat snabbt kan få stor spridning är att materialen också har en mode-dimension eftersom vi människor är mer fåfänga än vi vill erkänna. En båt byggd av fur är lika exotisk i länder där man normalt bygger av mahogny som tvärt om, dvs man "går över ån efter vatten" alldeles i onödan! Gran är ett material som historiskt har fått stå tillbaka men som har kvaliteteter som vi med vårt projekt räknar med att kunna ta tillvara och ge en ny vår. Med en naturlig relation till, och användning av, svenska naturliga material lägger vi grunden till hållbarhet och sundhet. Med ett sådant förhållningssätt till våra nära naturresurser stöder vi samtidigt Sveriges, och EUs, förhållningssätt till användning av godkända material på ett naturligt sätt.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Magnus Eriksson

Hemslöjdkonsulent

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.