Pågående projekt

Skogen i skolans regionala verksamhet

SiS är samverkansprojekt uppbyggd kring tio regioner med en styrgrupp i varje region med företrädare för främst skogsbranschen, skogsstyrelsen och utbildning/skola.

Projektbild

Skogen i Skolan (SiS) regionala arbete genomförs på lokal nivå, med lite olika organisation och inriktning i de olika regionerna. Finansieringen av (SiS) regionala verksamheten runt om i landet sker från de medverkande företagen. För närvarande är Skogssällskapet aktivt i regionerna Västra och Östra Götaland, Mälardalen, Värmland, Västerbotten och Västernorrland.

SiS kan handla om skogsdagar för elever och medföljande lärare, lärarstudenter, studievägledare eller allmänhet med syfte att sprida kunskap om skog och skogsbruk.SiS kan handla om skogsdagar för elever och medföljande lärare, lärarstudenter, studievägledare eller allmänhet med syfte att sprida kunskap om skog och skogsbruk.

SiS är samverkansprojekt uppbyggd kring tio regioner med en styrgrupp i varje region med företrädare för främst skogsbranschen, skogsstyrelsen och utbildning/skola. Styrgruppens uppgift är att planera för årets SiS-satsningar i regionen. SiS centrala budskap är att förmedla kunskap och intresse för skog och även att belysa utemiljön i skog som den ultimata och mest passande platsen för undervisning, i form av skogen som klassrum och med utomhuspedagogik som medel och verktyg. SiS vänder sig med läromedel och pedagogiskt material till förskolan och grundskolans 9 år. Genom alla stadier vill de visa på ett förhållande till skogen som beskriver de sociala värden.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2011

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.