Avslutat projekt

Utveckling av den andra generationens system för automatiserad gallringsuppföljning

Det övergripande syftet är att vidareutveckla metodiken för automatiserad gallringsuppföljning och därmed lägga grunden för en direkt implementering av den andra generationens system för automatiserad gallringsuppföljning.

Skördaraggregat i vinterskog

När skördare gallrar skog sparas information om de enskilda träden. Under senare år har en metod utvecklats som möjliggör att man utifrån information om de avverkade träden också kan beskriva den kvarvarande skogen efter gallring. Det är användbart på olika sätt: skördarförarna får direkt återkoppling om sitt arbete, man sparar tid genom att undvika manuell kontrollmätning och skogsägaren kan direkt efter gallring få en karta över var man gallrat och data över det kvarvarande beståndet som kan användas för att uppdatera skogsbruksplanen. Det är också viktigt för att veta att man gallrat rätt så att markens produktionsförmåga utnyttjas väl. Praktiska tester har visat att metoden fungerar generellt väl men att det finns områden som kan förbättras. I det föreslagna projektet vill vi vidareutveckla metoden så att den fungerar bättre för mycket täta/glesa bestånd och tätortsnära skog men också utöka metoden så att man får information om andel stickväg och vilken naturvårdshänsyn som lämnats.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2017

Björn Hannrup

Skoglig doktor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.