Pågående projekt

Samarbetsavtal Euroforester Masterprogram

Avtalet lägger grunden för ett flerårigt samarbete mellan Skogsällskapet och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, med syfte att stödja utbildnings­verksamhet riktad mot de tre baltiska länderna. Avtalet förutser konkreta åtgärder, såsom deltagande av baltiska studenter i Euroforester master­programmet. På längre sikt kommer detta att bidra till ökat utbyte av skoglig kunskap mellan Sverige och de tre baltiska länderna.

Euroforester exkursion

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har sedan år 2000 ett väl etablerat nätverk i Baltikum, med skogsfakulteterna på Estonian University of Life Sciences i Tartu, Estland; Latvia University of Agriculture i Jelgava, Lettland; och Aleksandras Stulginski University i Kaunas, Litauen.

Ett stort antal studenter från dessa universitet har deltagit i Euroforester-masterprogrammet vid institutionen. De har därigenom fått en god kännedom om svensk skog och skogsbruk, men även studerat skogen i ett internationellt perspektiv genom flera studieresor och medverkan av olika gästlärare. De har också utvecklat sina generella kompetenser genom att komma i kontakt med nya pedagogiska metoder och arbetssätt. En undersökning som genomfördes av Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 2008 visar att flertalet av våra utbytesstudenter har varit attraktiva på arbetsmarknaden i sina hemländer tack vare att deras höga kompetens samt erfarenheter av studier i en internationell miljö.

Stiftelsen Skogssällskapet verkar för hållbar utveckling av skog och mark, bland annat genom anslag som finansierar kunskapsutveckling om skog och naturvård, hittills främst i Sverige. När Skogssällskapets verksamhet i Baltikum nu ökar i omfattning avsätts anslag för kunskaps­utveckling med denna inriktning även i dessa länder.

Anslag 2020-2022

Skogssällskapet har under perioden 2017-2019 finansierat totalt nio 1-åriga studiestöd för studenter från Estland, Lettland och Litauen. Även under perioden 2020-2022 möjliggörs studier inom Euroforester masterprogrammet för tre studenter per år från Baltikum.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2017

Matts Lindbladh

Professor

Forskning inriktad på naturvårdsbiologi och skogshistoria.

Jörg Brunet

Professor

Sydsvensk skogsvetenskaplig forskning med ekologiinriktning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.