Skogsvildren i Sverige

Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå universitet, vill att skogsvildrenen, som utrotades från Sverige på 1800-talet, återinförs i den svenska naturen.

Värmlands och Gävleborgs län skulle vara lämpliga områden, eftersom där finns stora mängder outnyttjad renlav i skogarna.

Hans viktigaste argument är att det vore rimligt att återinföra ett djur som vi tidigare utrotat.

Skogsvildrenen för en tynande tillvaro globalt sett, och det finns bara cirka 9 000 exemplar i hela världen.

Ett annat skäl till att återinföra skogsvildrenen är, enligt Stig-Olof Holm, att renlaven nedanför renskötselområdet är en outnyttjad resurs, som skulle kunna omvandlas till kött. Om samtidigt vargstammen hålls stabil blir det mer jaktbart vilt över åt de tvåbenta jägarna. Det skulle i teorin kunna minska konflikten kring vargen, menar Stig-Olof Holm.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.