Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Vägar - en juridisk djungel

Skogsväg

Ingen vägfråga är den andra lik. Att ta hjälp av experter är ett gott råd. Foto: Istockphoto

– Vägar skapar ibland problem för skogsägare, och den ena vägfrågan är inte den andra lik. Dessutom varierar förutsättningarna från väg till väg, säger Bengt Furenäs, fastighetskonsult i Skogssällskapet.

Ett gott råd kan vara att noga sätta sig in i vägens förutsättningar innan man på allvar tar upp en diskussion med motparten.

– Ta reda på grundförutsättningarna för vägen. Är det en samfällighet, vilka är med i styrelsen, vilka är andelstalen, hur förvaltas vägen, finns det servitut? Bengt Furenäs erfarenhet är att det krävs tålamod och ganska omfattande detektivarbete innan hela bilden klarnar.

– I värsta fall kan man behöva gå ända tillbaka till laga skiftesakterna hos lantmäteriet för att få reda på vad som gäller för en viss väg, säger han.

Vägar skapar ibland problem för skogsägare, och den ena vägfrågan är inte den andra lik.

Eftersom stora utredningar om vägar kan bli kostsamma för markägaren rekommenderar Bengt Furenäs att man gör så mycket som möjligt själv.

– Men det kan samtidigt vara skönt att ha ett professionellt bollplank, så att man slipper köra fast, säger han.

Han menar också att det ibland är stora värden som står på spel när det handlar om vägar.

– Om det saknas rationella möjligheter att transportera ut virke blir fastighetsvärdet lägre än om transportmöjligheterna är goda. Om du tvingas skota virket 600 meter i stället för 100 meter uppstår ett intäktsbortfall som inte syns. Ibland kan det löna sig att våga och orka ta en diskussion med grannen.

TEXT: Malin von Essen

Varje väg är unik

Bengt Furenäs företräder skogsägare i många olika typer av vägfrågor. Det kan handla om:

  • Att grannen inte låter en skogsägare utnyttja ”sin” väg för att ta sig till sitt skifte eller transportera ut virke.
  • Att någon olovligen nyttjar en skogsägares enskilda väg.
  • Att en skogsägare vill bygga väg över annans mark med stöd av anläggningslagen.
  • Att hjälpa en vägsamfällighet att reda ut hur kostnader ska fördelas mellan ingående fastigheter.
  • Att företräda markägare vars väg blivit sönderkörd efter att en virkesköpare transporterat ut virke.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.