Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Så bromsar du rotrötan

Rottickan, som i många fall är boven bakom rotröta, skördar sina offer tyst och effektivt. Röta brukar framförallt framställas som ett problem i granskog, men på Skogssällskapets fastighet Ruder-Röå utanför Tibro är även tallen svårt drabbad. Men det finns åtgärder som kan hjälpa.

Skogssällskapets skogschef för egen skog, Mattias Berglund, har tidigare forskat på rottickan. I ett reportage från Skogssällskapets fastighet Ruder-Röå i Skogsstyrelsens tidning Skogseko Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från mars 2015 berättar han om olika sätt att hantera ett angripet område.

Att minska antalet gallringar, blanda in björk och stubbehandla kan vara några sätt att minska riskerna för spridning i ett bestånd. Om gran ska planteras kan det hjälpa att plantera glest.

– Att gå ner från 2 500 plantor per hektar till 1 600 ger utrymme för lite björk, och får inte så stor effekt på granproduktionen. Då klarar man sig ofta med färre gallringar och får dessutom snabbare diametertillväxt eftersom konkurrensen mellan träden blir mindre. Då kan man dessutom korta ner omloppstiden berättar Mattias.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.