Missar miljövinsterna

Byggmaterial baserade på trä påverkar den globala miljön mindre negativt än andra byggmaterial, som till exempel betong.

Sophia Bergkvist

Trähusindustrin kan därför anses ta ett miljömässigt ansvar och bidra till att minska byggsektorns totala miljöpåverkan. Det skriver Sophia Bergkvist i sitt examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Att tala mer om de klimatmässiga fördelarna skulle gynna trähussektorn och samtidigt hjälpa kunderna att göra miljömedvetna val när de köper hus. I dag tenderar trähusindustrin att marknadsföra kostnadseffektiva fördelar mer än miljömässiga, säger hon.

Företag inom trähusindustrin anser att de kommunicerar om träbyggandets klimatfördelar i större omfattning än vad kunderna upplever. Samtidigt tilltalas deras kunder av information om trämaterialets klimatmässiga fördelar.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.