Krönika

Virkeskrönikan: Framtidens biokombinat

I Äänekoski i Finland bygger just nu Metsä Group ett hypermodernt massabruk. Frågan är om detta är framtiden; är det så här skogskombinaten kommer att se ut?

Skogsindustrikombinat finns det gott om. Bara i Sverige har vi flera. Ett är Holmens senaste investering i Norrköping, där ett konventionellt kombinat med ett sågverk skall försörja massabruket med flis och därigenom skapa synergier Ett annat, med samma grundstruktur, är Södras i Värö. Och det finns ytterligare några. Men upplägget verkar redan vara historia; det finns egentligen inga exempel på att det är framgångsrikt.

Metsä investerar 1,2 miljarder euro i Äänekoski. Bara det gör det intressant. Massabruket blir en gigant, som kommer att förbruka 6-7 miljoner m3 massaved och skapa 1 500 nya jobb när det är klart 2017. Inte förvånande är det den största investeringen någonsin inom finsk skogsindustri.

I Äänekoski bygger man helt nytt, och man tänker förnybar energi, biprodukter och samarbetspartners. Massabruket här bygger inte på att en såg runt hörnet skall förse det med flis.

Det nya är att man lägger fokus på biprodukterna och energin. Man kommer att producera 2,5 gånger mer förnybar el än man förbrukar. Men det som verkligen sticker ut är utvecklingen av biprodukter. Sådana får man i och för sig fram redan i dag på många bruk i världen. Men Metsä bygger kompletterande industrier runt själva bruket. Man bjuder in företag som är specialister inom sitt område, och man går in i partnerskap; allt för att hitta nya produkter,
eller för att utnyttja alla biprodukter maximalt.

Metsä investerar 1,2 miljarder euro i
Äänekoski. Massabruket blir en gigant.

Det kan handla om produkter från tallolja, lignin, terpentiner eller om biokompositer, biogas och textilfibrer. Allt, 100 procent, av råvaran kommer att nyttjas inom Äänekoski industriområde. Dessutom läggs det mycket arbete på att göra industrin extremt effektiv och miljövänlig.

Synnerligen intressant och modernt. Men hur kommer marknaden för avsalumassa att påverkas? Just nu är det många investeringar inom branschen. I Sverige har vi Södra och SCA, som genom stora satsningar kommer att öka volymen avsalumassa rejält. Prognosen ser ganska bra ut, men det känns som att det blir en kapplöpning om marknadsandelarna.

Jag tror Metsä är rätt ute. De försöker få ut maximalt av råvaran, och lyckas de med sina partnerskap, knyter till sig rätt industrier och utvecklar intressanta produkter, ja då blir Metsäs Äänekoski en farlig konkurrent för våra svenska industrier. Sannolikt kommer trycket på Östersjömarknaden att öka - vilket borde gynna svenska skogsägare.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.