Gemensamma riktlinjer för ökad hänsyn till forn- och kulturlämningar

I januari 2016 kom skogsbrukets gemensamma riktlinjer om hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Marie Larsson-Stern

Marie Larsson-Stern. Foto: Skogforsk

– De är en del av vår historia och vårt kulturarv som vi är skyldiga att bevara, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk, som samordnat arbetet med riktlinjerna.

Skador på forn- och kulturminnen har länge varit ett stort problem i skogsbruket. De kända kan vara felplacerade på kartan och okända upptäcks först när de skadas. Med de nya riktlinjerna som skogsbruket tagit fram ska skadorna minska, fler lämningar upptäckas och alla ska vara rätt markerade på kartorna.

En inventering i norra Sverige för några år sedan visade stora skador på forn- och kulturlämningar. En samverkansgrupp bildades med deltagare från skogsbruket och myndigheterna och skadorna minskade drastiskt. Sedan dess har fler samverkansgrupper bildats runt om i landet, en rad workshops och utbildningar har hållits och i början av 2016 presenterades de riktlinjer som hela skogsbruket nu står bakom.

– De kritiska rösterna har varit få, säger Marie Larsson-Stern. Alla parter vill att skadorna ska minska och de flesta frågor om kostnader och merarbete har löst sig i de dialoger och workshops vi har haft.

Digitalt register

Styrning, samordning mellan myndigheter och kunskap är viktiga och framför allt att kartor och informationsflöden uppdateras snabbt hela vägen genom avverkning och skogsvårdsåtgärder. Ambitionen är att skapa ett gemensamt digitalt fornminnesregister för hela landet.

– Vi kan redan se ett litet trendbrott för antalet skador i Skogsstyrelsens inventeringar. Men det kommer att ta tid innan vi ser tydliga resultat.

Varför är det så viktigt att skydda lämningarna?

– De är en del av vår historia och vårt kulturarv som vi ska bevara och vi har en stark lagstiftning som skyddar dem, säger Marie Larsson-Stern.

TEXT: Gunilla Schönning

Riktlinjerna har tagits fram av företrädare för skogsbruket och skogsentreprenörerna med stöd av Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser runt om i landet.

Läs mer om riktlinjerna hos Skogforsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.