Skogssektorns jämställdhet under lupp i nytt projekt

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

I ett öppet brev med rubriken ”Från hashtag till handling” kräver 16 studenter vid jägmästarprogrammet förändringar i den rådande machokulturen inom skogssektorn. Med start under 2018 finansierar Skogssällskapet ett projekt vid SLU som ska bidra till att synliggöra genusnormer i skogssektorn, hur de är förankrade i praktiken och hur de kan förändras.

Stina Powell, forskare vid SLU.

Stina Powell. Foto: SLU

Stina Powell är forskare inom genus- och miljöfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och den som kommer att leda projektet.

– Det finns flera studier som redan visat att det finns en diskriminerande och sexistisk kultur på skogsutbildningarna. SLU har i många år försökt att på olika sätt göra något åt det. Men problemet är att många av insatserna riktas mot kvinnorna – genom till exempel tjejhelger för att öka unga kvinnors intresse för skogen.

Stina Powell menar att den sortens insatser inte kommer åt grundproblemet: normerna och kulturen. Att förändra dessa är betydligt svårare och tar dessutom tid. Här menar Stina Powell att ledarskapet är centralt.

– Det behövs ett starkt ledarskap, och det är något som de kvinnliga studenterna också tar upp i sitt brev – att det måste finnas en tydlighet i vad som är accepterat och inte, och konsekvenser för dem som beter sig illa.

Projektet som Stina Powell leder startar under 2018 och består av två delar. I ett första steg handlar det om att dokumentera och analysera hur det ser ut i dag – hur man definierar jämställdhet och hur det i sin tur påverkar de insatser som ska främja jämställdhet. Den andra delen i projektet består av interaktiv forskning där lärare, studenter och andra
nyckelpersoner involveras genom intervjuer och workshops. Målet är att utveckla
nya metoder för jämställdhetsarbetet på SLU.

– Min förhoppning är att projektet ska leda till en tydlighet i vad som är oacceptabelt, och ett konkret, handlingskraftigt och långsiktigt arbete för att jobba vidare. Sen är det här en fråga som är större än SLU – det här problemet finns överallt, säger Stina Powell.

Mats Magnusson, HR-chef, Skogssällskapet.

Mats Magnusson. Foto: Ulrika Lagerlöf

Inom skogsnäringen i dag är rekrytering en stor utmaning.

– Projektet som vi finansierar nu tror jag är jätteviktigt för att sätta fingret på hur vi ska jobba med de här frågorna, för något måste verkligen göras – det är ju oerhört tydligt. Vi har en ojämn balans i fördelningen män och kvinnor inom Skogssällskapet. Vi ser det som ett stort problem och något som vi verkligen vill förändra. I dag har vi svårt att rekrytera kvinnor till fältverksamheten. Här är de skogliga utbildningarna jätteviktiga, i att attrahera kvinnor och få dem att känna att skogsbranschen lockar. Sen är det vår uppgift att se till att vi har en arbetsplatskultur som är inkluderande och jämställd, så att kvinnor vill stanna i branschen, säger Mats Magnusson, HR-chef på Skogssällskapet.

Under hashtaggen #slutavverkat har kvinnor i skogsnäringen berättat om övergrepp och kränkningar de har blivit utsatta för, som en del av det världsomspännande #metoo-uppropet. I sitt öppna brev ”Från hashtag till handling” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver de 16 jägmästarstudenterna att det finns en uppfattning om att ett framtida generationsskifte i branschen gör att händelserna som beskrivs inte kommer att vara ett problem i framtiden. Med sitt brev bevisar de motsatsen.

– Studenterna som går på SLU i dag är ju framtidens medarbetare i skogsnäringen. Här har vi bron ut till branschen, och här har vi möjlighet att skapa förändring, in i framtiden. Därför fokuserar vi på skogsutbildningarna i det här projektet, säger Stina Powell.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.