Skogssällskapets förvaltare är nöjd med systemet för kontrollmätning

Mikael Edman, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Härnösand. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mikael Edman, skogsförvaltare i Härnösand. Foto: Ulrika Lagerlöf

Mikael Edman, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Härnösand, reagerade i vintras på att en leverans talltimmerstockar fick ovanligt hög vrakandel när det mättes in vid sågverket. Då begärde han en kontrollmätning hos virkesmätningsföreningen – något som alla marknadens parter kan göra.

– Baserat på min erfarenhet var det konstigt att vrakandelen var hög och jag kände att jag behövde göra något, säger Mikael Edman.

Tid och datum för kontrollmätning bestämdes med virkesmätningsföreningen, men eftersom de aktuella timmerstockarna redan sågats fick kontrollen utföras på stockar från en annan avverkning.

Resultatet från kontrollmätningen jämfördes sedan med mätresultatet från ordinarie mätning av samma stockparti vid industrin.

– Resultatet visade att värdet hade underskattats med 3,3 procent och volymen med 1,1 procent. Det ledde till att ersättningen justerades och skogsägaren fick en mindre summa i tillägg för sitt virke av industrin. Eftersom avvikelsen, både för värdet och volymen, låg inom ramen för vad som är tillåtet fick Skogssällskapet betala en del av kostnaden för kontrollmätningen. Om värdeavvikelsen hade legat över gränsen på 5 procent, hade virkesmätningsföreningen fått stå för hela kostnaden.

Mikael Edman tycker att systemet för begärd kontrollmätning är bra.

– Det är bra att vilken som helst av marknadens parter kan begära kontrollmätning. Och att själv vara med vid mätningen gav en nyttig genomgång av virkesmätningsreglerna. Det kändes bra att få ett kvitto på att mätresultatet låg inom ramen för godkänt.

Text: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.