Skogsindex: "Norrland hänger på"

Bläddra med pilarna för att se Skogsindex för olika delar av landet hösten 2018.

Fastighetspriserna ligger på höga nivåer i hela landet. Trenden är densamma för virke som säljs till rekordpriser, och störst procentuella ökning av skogsmarkspriserna har vi nu i Norrland. Det berättar fastighetsexperten Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Det senaste årets höga prisnivåer på virke och fastigheter ser inte ut att ge vika. Färska siffror från Skogsindex visar tvärtom att priserna fortsätter att ligga på höga nivåer – i vissa fall på rekordnivåer. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson berättar att mellersta Sverige och södra Sverige länge har haft en god utveckling och att trenden fortsätter i samma riktning. Vad som däremot är mer utmärkande är att prisökningen på skogsmark i norra Sverige nu tagit fart.

Alla indikationer tyder på en fortsatt gynnsam virkesmarknad.

– Vi ser nu en mer allmän uppgång av skogsmarkspriserna i Norrland, den har tidigare inte varit lika tydlig. Procentuellt sett har Norrland den högsta prisökningen sedan senaste skogsindex i våras, säger han.

Stark virkesmarknad

Ulrik Abelson inflikar samtidigt att prisuppgången för skogsmarken syns över hela landet.

– Virkespriserna har naturligtvis varit en viktig faktor i uppgången för skogsfastigheter. Virkespriserna har dragit iväg ännu mer än skogsmarkspriserna rent generellt, och alla indikationer tyder på en fortsatt gynnsam virkesmarknad, säger han.

Efterfrågan på virke är hög och såväl producenter av trävaror som av massa- och pappersprodukter har en mycket stark marknad i ryggen. Ulrik Abelson menar
att prisbilden på skog hänger ihop med det fortsatt låga ränteläget och att vi befinner
oss i en högkonjunktur. Men han ser det också som ett tecken på optimism i branschen.

– Det finns en stark optimism om att kunna nyttja skogen till flera nya produktområden
framöver, såsom nanoteknik, biokompositer och energi. Jag skulle säga att det riktigt bubblar i branschen.

Bra säljläge för skogsfastigheter

När det kommer till fastighetspriser menar Ulrik Abelson att det är ett bra säljläge nu om man går i sådana tankar.

– Fastigheter säljs till höga priser över hela landet och det går snabbt att komma till avslut. Sedan kan det vara lite svårare att få ut bra priser på sämre fastigheter. Om en fastighet saknar skogsbilvägar eller om skogsvården inte är skött kanske man inte kan komma upp i fullt förväntade priser, men det kan också ses som ett sundhetstecken, säger han.

Vi ser alltså en mer differentierad prisbild på skogsfastigheter. Därför menar Ulrik Abelson att det är viktigt att ta stöd av kompetenta rådgivare vid en skogsaffär. Men att prisbilden skulle förändras den närmsta tiden ser han inga tecken på. Om det blir räntehöjningar framåt – vilket Riksbanken indikerar – kan det givetvis hända att fastighetspriserna planar ut en aning. Men någon bred nedgång tror Ulrik Abelson inte på den närmaste tiden.

– Det man kan tänka sig är att fastighetsmarknaden rullar på och att skogsfastigheter fortsätter ligga på den här höga nivån, men kanske inte med några ytterligare höjningar.

Text: Malin Letser

Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.