Lägre betalt för barkborreskadat virke

Henrik Möllerberg, produktions- och kvalitetsutvecklare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Henrik Möllerberg, produktions- och kvalitetsutvecklare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Hur påverkar granbarkborreangreppen kvaliteten på virket och hur ser avsättningen ut på en marknad som riskerar att bli mätt på skadat virke? Henrik Möllerberg, produktions- och kvalitetsutvecklare för Skogssällskapet, ger oss den senaste prognosen.

På vilket sätt påverkar granbarkborreangreppen kvaliteten på virket?

– Det som händer när en gran har blivit angripen och är döende är att det blir barksläpp och att virket då får angrepp av blånad och lagringsröta. Detta i sin tur gör att virket inte går att sälja som vare sig massaved eller timmer. I stället måste det säljas som bränsleved, vilket ger betydligt lägre betalt.

I Götaland har man gjort vissa undantag från reglerna. Berätta!

– Eftersom skadorna är väldigt stora i Götaland har vissa industrier tagit ansvar för att ta emot granbarkborreskadat timmer och massaved. I praktiken innebär det att dessa virkesköpare tar emot färskt skadat timmer, men till ett lägre pris. Granbarkborreskadad barrmassaved betalas med normalt grundpris och där har ett undantag gjorts från de normala mätningsreglerna som innebär att det får vara torrare än normalt. I Svealand finns det ingen sådan överenskommelse i dagsläget, men det förs diskussioner om det.

Hur gör sågverken för att få ut så mycket som möjligt av skadat virke?

– På stockar med färska skador kan sågverken utnyttja centrumutbytena i stockarna till normala kvalitetsprodukter, medan sidoutbytet i form av bräder riskerar att bli nedklassat till lägre kvalitet. En representant från en såg jag har pratat med har beskrivit att man kan justera sågningen av stocken för att minimera kvalitetsnedsättningar. Då fräser de bort mer av ytan på stocken så att skador på sidobräderna undviks. Men det ger förstås betydligt mera spill.

Hur ser efterfrågan ut på skadat virke framåt?

– Det är svårt att sia om, men med tanke på att skadorna är stora även ute i Europa finns det risk för att marknaden kan bli övermättad. Det har redan gjorts en nedjustering av priset på skadat timmer i Götaland. Å andra sidan tror jag att efterfrågan på färskt timmer kommer att hålla i sig under året, så det finns ingen anledning att vara allt för pessimistisk. Såvida det inte är jättestora skador i ett bestånd ska man komma ihåg att övervägande delen av virket är friskt!

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.