Så minskar du skadorna från granbarkborren

Modergångar i barken efter granbarkborre. Foto: Shutterstock

Angreppen från barkborre kan i värsta fall femdubblas i sommar. Skogsstyrelsen har bildat en krisgrupp för att försöka begränsa skadorna. Foto: Shutterstock

– Det finns en förhöjd population av granbarkborrar nu och det kommer att bli nya angrepp till våren. Därför är det viktigt att inventera sin fastighet i tid, säger Mattias Berglund.

Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Redan i slutet av förra sommaren stod det klart att angreppen från granbarkborre hade blivit rekordstora på många håll i landet – inte minst i södra Sverige. Förklaringen ligger i en extremt lång, varm och torr sommar.

– Det som har hänt är att träden har försvagats på grund av torkstress vilket gör att de är mindre motståndskraftiga mot angrepp. Samtidigt har populationen av granbarkborrar ökat till följd av värmen, säger han.

Hur stora angreppen blir kommande vår och sommar beror till stor del på vädret. Om det blir ännu en varm sommar kan angreppen komma att femdubblas, detta enligt prognoser från Skogsstyrelsen. Av den anledningen har Skogsstyrelsen bildat en krisgrupp tillsammans med skogsbruket i ett försök att begränsa skadorna.

– Om det blir en varm vår och sommar i år också kan det bli riktigt illa, så är det. Därför får vi hoppas på en kall och regnig vår, säger Mattias Berglund.

Inventera äldre granskog, hyggeskanter och stormluckor

Tyvärr är vädret ingenting vi kan styra över. Vad vi däremot kan påverka är förutsättningarna för granbarkborren att hitta nytt yngelmaterial och nya möjligheter att skapa angrepp på granarna.

Det första Mattias Berglund menar att man ska göra nu är att förbereda för – och göra en inventering av sin skog.

– När man ska göra en inventering är det väldigt viktigt att vara noggrann med förarbetet och tänka till kring vart man ska gå och leta.

Mattias Berglund förklarar att fokus ska ligga på bestånd med hög andel gran. Dessutom ska granarna vara minst 30–40 år gamla och uppåt.

– Det finns angrepp i yngre bestånd också, men det är inte lika vanligt. Så om man måste prioritera är det viktigast att leta i äldre granbestånd och runt hyggeskanter där det finns solexponerade träd.

Stormluckor är också viktiga att inventera, säger han och förklarar att de angripna träd man hittar nu under vintern är de som angreps under sommaren 2018.

– De är relativt lätta att hitta eftersom de är döda eller döende. Det kan man se på barken som delvis har ramlat av, säger han.

Borrmjöl och kåda tecken på nya angrepp

Just nu ligger granbarkborrarna i marken och sover. Men så fort det blir tillräckligt varmt kommer de att komma upp och leta nytt yngelmaterial. De träd som angrips då blir svårare att hitta, förklarar Mattias Berglund.

– Man tittar främst efter borrmjöl som granbarkborrarna lämnade efter sig när de borrade sig in i trädet. Man kan även titta efter kåda på stammen som granen har försökt försvara sig med, säger han.

Efter att ha gjort en inventering under vintern är det dock lättare att genomföra vårens inventering.

– Då kan man med fördel börja söka runt de gamla angreppen, säger han och avslutar:

– Om man kan lokalisera nyangripna träd under våren och försommaren och hugga och forsla bort dem medan barkborrar och larver fortfarande finns i träden finns en möjlighet att minska populationen. Detta kallas populärt ”sök och plock”.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.