Skogen – en lönsam och långsiktig investering

Familj i skogen. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Hur står sig egentligen skogsägande i relation till andra typer av äganden – som aktier och obligationer? För att reda ut den här frågan bjöd Skogssällskapet, tillsammans med SEB, in till ett välbesökt online-seminarium i början av juni.

För den som vill investera i skog i dag finns det flera alternativ. Förutom möjligheten att köpa en skogsfastighet finns internationella fonder som är helt inriktade på skogsmark. Du kan också köpa aktier i skogsägande industriföretag, och på så sätt bli ”ägare” till en bit skog. Men för de flesta som drömmer om att äga skog är det en egen skogsfastighet som lockar. Samtidigt kan det vara det svårt att veta vad man kan förvänta sig av en sådan investering.

För att reda ut den här frågan har SEB tagit fram statistik och jämfört olika typer av ägoslag under perioden 1996 till 2019.

Joakim Larsson, SEB

Joakim Larsson

– Vi har jämfört skogsägande med svenska aktier, bostadsrätter i Stockholm, europeiska företagskrediter och svenska statsobligationer, berättar Joakim Larsson, som är ansvarig för skogs- och lantbruksfrågor på SEB.

För bostadsrätterna räknades enbart värdeförändringen med, och alltså ingen direktavkastning från hyror. För skogsfastigheterna räknades det med en direktavkastning på 2,5 % per år. För alla tillgångarna i jämförelsen har direktavkastningen återinvesterats, och alltså inte plockats ut.

I totalavkastning ligger aktierna i topp för perioden, följt av bostadsrätterna och sedan skogsfastigheterna. Sist kommer krediter och obligationer. Men när avkastningen vägs samman med den risk som ägoslaget innebär så ser bilden annorlunda ut. Aktier ger visserligen den bästa totalavkastningen, men har betydligt högre risk än något av de andra ägoslagen. Företagskrediter och statsobligationer – som hade lägst totalavkastning – har samtidigt en mycket låg risk. Skogsägandet hamnar i mitten på både avkastning och risk. Därmed, menar Joakim Larsson, kan skog vara en god investering för den som äger aktier, och vill bredda sin portfölj.

– Vi har tittat på hur man kan diversifiera sin portfölj med hjälp av skogsägande. Genom att plocka bort en del av aktieägandet och istället investera i skogsägande, fick man en betydligt bättre balans mellan avkastning och risktagande, berättar Joakim Larsson.

Långsiktighet, stabilitet och fördelaktiga skatteregler

En styrka med att äga skog är långsiktigheten, menar Joakim Larsson.

– Det är ju ett tillgångsslag som aldrig förbrukas. Rätt hanterad så kan du plocka avkastning från en skogsfastighet under väldigt lång tid – över flera generationer. Vi kan nyttja den för avkastning, vi kan använda den som en del i pensionsförsäkringen. Dessutom är skattereglerna för skogsägare gynnsamma.

Det är också en stabil tillgång, även om den inte ger lika hög likviditet som ett aktieägande.

– Om du vill realisera din skog så är det en process innan du har riggat för försäljning, fått ut den på marknaden och kan hitta en köpare. Så det är en begränsning när det kommer till likviditeten.

Om du behöver belåna din skogsfastighet är det viktigt att veta vilken avkastning du kan förvänta dig kommande år.

– Avkastningen ligger oftast någonstans mellan två och fyra procent. Det finns fastigheter som har en högre avkastning, och det finns också saker man kan göra för att öka avkastningen på fastigheten, men om vi ser det som ett finansiellt tillgångsslag så är den delvis räntekänslig.

Öka avkastningen på skogsfastigheten

En klar bild över exakt hur stor avkastning ens skogsfastighet kan ge är något som Skogssällskapets Skogsstrategi visar. En skogsstrategi är en simulering av skogen på lång sikt, och visar bland annat hur avkastningen kommer se ut, både i närtid och längre fram i tiden.

Carl Kling, investerings- och fastighetschef på Skogssällskapet

Carl Kling

– Många av våra kunder blir förvånade när de får sin Skogsstrategi, eftersom det ofta visar sig att det går att öka avkastningen, och samtidigt bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk, berättar Carl Kling, investerings- och fastighetschef på Skogssällskapet.

Skogsstrategin visar vilka långsiktiga konsekvenser skogsskötseln får för avverkningsnivåer och kassaflöden, och ingår som en del i Skogssällskapets skogsförvaltning. För den som är inne på att köpa skog kan man istället använda sig av en Skogsprognos, för att visa vilka intäktsflöden skogen kan ge på 50 års sikt.

– Vi hjälper våra kunder, både de som redan äger skog och de som är i begrepp att köpa skog, att få ett bra underlag inför samtalet med banken. Då blir det betydligt enklare att få till en bra diskussion om amorteringsnivåer och räntor, något som vi vet att banken också sätter stort värde på, säger Carl Kling.

Text: Ulrika Lagerlöf

Se hela seminariet på Youtube

Resultaten från undersökningen presenterades på ett onlineseminarium 2 juni 2020, som du kan se i sin helhet på Skogssällskapets Youtube:

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.