Kräftfisket ger intäkter och bidrar till ett levande samhälle

Kräftfiske. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

I Svenljunga kommun ligger den lilla orten Hillared där Schedvins stiftelse omvandlar naturtillgångar till kapital som utvecklar samhället. Det handlar om inkomster från skogsavverkningar, jakt­arrenden och fiskearrenden – och kräftfisket har blivit särskilt betydelsefullt för Hillaredsborna.

Schedvins stiftelse har med sitt stora skogsinnehav en central roll i Hillared och kan tack vare intäkter från virkes­försäljning samt jakt- och fiskearrenden stötta samhället ekonomiskt – ett av önskemålen från stiftelsens grundare. Särskilt kräftfisket har blivit en älskad tradition och en viktig inkomstkälla för samhället. Förutsättningarna för att arrendera ut kräftfisket är goda tack vare läget intill ån Ätran, där signalkräftor kan frodas.

– Allt började med att flodkräftan dog ut någon gång under 70-talet. Det ledde till att signalkräftor planterades in (idag olagligt, se faktaruta reds anm.) vilket var förenat med en kostnad. Så för att inte göra en förlustaffär började stiftelsen arrendera ut kräftfiskevatten. Sedan dess har det varit så här i Hillared, berättar Göran Svensson, som är styrelseledamot i Schedvins stiftelse.

Arrenderar ut en sträcka längs med ån

Längs Ätrans strand har 50-meters­sträckor mätts upp som sedan arrenderas ut för 500 kronor per säsong. Säsongerna kan dock variera mycket i längd – beroende på kräftbeståndet kan det vissa år handla om en helg, andra år upp till tre veckor. Men några garantier på vad man som fiskare får med sig hem går inte att ge.

– Som med all jakt och allt fiske finns det aldrig några garantier. Ibland blir folk lite irriterade när de inte tycker att de har fått en tillräckligt bra fångst. Men det handlar ju om upplevelsen, umgänget och att pengarna går tillbaka till samhället i första hand. Annars hade vi lika gärna kunnat gå och handla på Ica, säger Göran Svensson.

Göran Svensson, styrelseledamot i Schedvins stiftelse. Foto: Privat

Göran Svensson, styrelseledamot i Schedvins stiftelse. Foto: Privat

Kräftfisket håller strandremsan öppen

Kräftfisket genererar ungefär 25 000–30 000 kronor till samhället per säsong.

– Det är inga astronomiska summor, men det finns fler fördelar än de rent
ekonomiska. Vi håller en lång tradition vid liv och bidrar till en levande natur genom att hålla strandremsan öppen. Stiftelsens överskott delas upp mellan kyrklig och humanitär verksamhet på orten. Till exempel bidrar den med lönekostnaderna till en församlings­pedagog och hjälper till att finansiera ideella föreningar som byalag, PRO och idrottsföreningen.

– Vi brukar inte dela ut några pengar till privatpersoner, men för en tid sedan brann ett hus ned och familjen hann i stort sett bara ut i pyjamasen. Då tog vi beslutet att hjälpa till. Något som jag vet att familjen uppskattade och hela byn stod bakom, säger Göran Svensson.

Hur fungerar samarbetet med Skogssällskapet som förvaltar er fastighet?
– Det fungerar bra. Jag äger och brukar själv skog så gott det går, så jag vet både vad som krävs rent praktiskt, men har också en del tankar som jag känner att Skogssällskapet och mer specifikt vår skogsförvaltare lyssnar på.

Personen som Göran Svensson syftar på är skogsförvaltaren Oskar Mårtensson. Han förvaltar ett flertal fastigheter där jakt- och fiskemark arrenderas ut.

Dubbelkolla i servitut och med myndigheter

Oskar Mårtensson

Oskar Mårtensson

– All mark går att arrendera ut till jakt, medan fiske och vatten kan vara lite bökigare. Även om du har ett vattendrag på din mark så kan flera fastigheter ha fiskerätt. För att lösa det praktiskt brukar då den lokala fiskevårdsföreningen sälja fisket, vilket innebär att det är gammalt hederligt fiskekort som gäller för att få fiska. Så innan man funderar på att arrendera ut fiskevatten bör man både dubbel- och trippelkolla i servitut och med myndigheter så att allt går rätt till. Man får helt enkelt se till att vara lite extra noggrann, säger Oskar Mårtensson.

Fina miljöer ökar värdet på jaktarrendet

Han berättar att det finns flera sätt att höja värdet på sitt jakt- och
fiskearrende.

– När det gäller fiske kan enskilt vatten (efter samråd med ansvarig myndighet) användas för put and take-fiske, alltså plantera in ädelfisk och arrendera ut sportfiske. Utöver det får du helt enkelt hålla dig uppdaterad på vad som efterfrågas, om du har vad många söker efter så kan du ta bättre betalt.

– Du kan också höja värdet på ditt jaktarrende. Viltet vill ha foder och jägarna en fin miljö att jaga i. Genom att gynna en mångfald av träd och buskar, och i synnerhet bärande träd och buskar, går det att möta bägge önskemålen. En annan bra åtgärd är att hålla efter så att exempelvis gamla inägomarker inte växer igen och även utveckla brynmiljön kring dessa. Även tillgängligheten är viktig, ett bra utbyggt vägnät på fastigheten höjer värdet på både skogen och jakten, säger Oskar Mårtensson.

Även Göran Svensson värdesätter naturvårdande insatser. Vid infarten till Hillared finns en betesmark som stiftelsen med hjälp av Skogssällskapet ser till att hålla öppen genom att slå ängarna.

– Då lantbrukarna blivit allt färre med åren finns det knappt några djur som betar på markerna längre. Folk uppskattar att vi håller landskapen öppna och bidrar till att skapa en vacker landsbygd. Det är vi väldigt stolta över att kunna hjälpa till med.

Text: Daniel Cederlund

Signalkräftan

Signalkräftan har sitt ursprung i Nordamerika och importerades till ett stort antal europeiska länder under 1960-talet för att ersätta inhemska kräftor som drabbats av kräftpest. Det visade sig dock senare att signalkräftan själv bar på kräftpestsvampen, men inte drabbades i samma utsträckning som flodkräftan, varför den numera aldrig får planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN, WWW.HAVOCHVATTEN.SE

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.