Effektiva virkesaffärer: "Planering är A och O"

Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig i östra Svealand.

Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig i östra Svealand.

En virkesaffär inkluderar många olika aktörer och kan ta lång tid att genomföra – så hur kan den bli så effektiv som möjligt? Vi frågade Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet i östra Svealand.

En virkesaffäre är ofta komplex och inkluderar många olika aktörer – från skogsägare till slutkund. Här kommer Hanna Flink in i bilden. Hon jobbar som produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet och ansvarar för hela kedjan, från avverkning till industri.

– Jag ansvarar för entreprenörerna som arbetar i skogen och styr virkesflödet in
till industrierna som köper upp råvaran. Slutkunden för Skogssällskapet kan vara allt ifrån en stor massaförbrukande industri till ett mindre familjesågverk.

Korta ledtider viktigt

En effektiv virkesaffär handlar om att ha så korta ledtider som möjligt, förklarar
Hanna Flink. Ju snabbare virket levereras, desto snabbare omsätts det till pengar. Men en virkesleverans består av många steg. Planering, avverkning, skotning, transport och leverans går inte att göra i en handvändning. Däremot går det att effektivisera.

– Jag och mina kollegor fungerar som ”spindeln i nätet” där vi fattar beslut om vilket virke som skickas vart, och om det ska ske med tåg, båt eller lastbil. Vi har virkeskunder över hela Sverige men även utomlands, säger Hanna Flink.

Båt, tåg eller lastbil?

Hanna Flink berättar att valet av transportmedel grundar sig i många olika faktorer. Om virket exempelvis ska transporteras utomlands eller längre sträckor inom Sverige där industrin ligger vid kusten är det billigare att transportera virket med båt. Det är dock ett alternativ som ställer högre krav på administration och planering, förklarar hon.

– Vid en virkestransport med båt finns det alltid ett lastningsdatum då allt virke måste vara i hamn. Det gör att planeringen blir extra viktig. Att avverka en trakt där vägen inte klarar av stora mängder regn kommer troligtvis att skapa problem med logistiken, därför är valet av trakter och ett bra vägunderhåll av stor vikt, säger hon.

Valet mellan båt- och tågtransporter avgörs alltså till stor del av säljarens respektive köparens infrastrukturella förutsättningar. Men även volymen på beställningen kan påverka transportvalet.

– Är det större volymer är det fördelaktigt att använda båt och är det mindre volymer är tåg att föredra, eller kanske att dela på en båt med en annan aktör och på så sätt effektivisera transporten, säger Hanna Flink.

Lastbil ger större flexibilitet

När virke levereras till lokala sågverk sker transporterna alltid med lastbil. Detta ger en större flexibilitet när det kommer till att styra transporterna. Fördelarna ligger i ett kontinuerligt flöde och möjligheterna att snabbt kunna styra om virket till olika mottagningsplatser.

– Det kan bli aktuellt att styra om en leverans om en mottagningsplats till exempel blir full. När du transporterar med lastbil har transportavståndet en stor betydelse då det påverkar köparens totalkostnad och därmed betalningsförmågan ut mot skogsägarna.

Ur ett skogsägarperspektiv, varför ska jag välja Skogssällskapet före andra aktörer?

– Det finns flera anledningar, men en sak jag själv gillar med Skogssällskapet är att vi är obundna. Det finns inte en industri som styr oss, vilket gör att vi kan erbjuda rådgivning som är helt fri från industrins intressen. Vi kan helt enkelt erbjuda vår expertis till skogsägare. Dessutom ger vi avkastningen till forskning.

Text: Daniel Cederlund

Hanna Flinks tips till skogsägare:

  • Ta rätt råd. Hitta oberoende rådgivning vad gäller din skog. På så sätt undviker du att riskera att andra intressen ligger bakom beslut som tas kring din skog. Det är du som ska göra en så bra affär som möjligt.
  • Välj rätt förvaltning. Hitta en förvaltare med många köpare. Skogssällskapet är inte låsta till en industri utan har många alternativ, bland annat utomlands. Det ökar möjligheten att få igenom en affär vid till exempel barkborreangrepp eller storm.

Så jobbar Skogssällskapet för mer effektiva virkesaffärer

  • Bra lagerhållning. Det gäller att hitta rätt nivå på lagren. Det gör att vi både kan erbjuda snabba leveranser vid behov men också undvika att förstöra virke, vilket ett för stort lager kan riskera att leda till.
  • Noggrann planering. En prognos ändras i stort sett alltid, men den är ändå ovärderlig. Med planering har man en helt annan kontroll över affären.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.