Skogens kläder – en växande industri från svenska träd

Kläder

Kläder av viskos och lyocell syns såväl på catwalken som hos kedjorna – men vad är det för material och hur framställs de? Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef på RISE, guidar oss i skogens textil.

Hanna de la Motte

Hanna de la Motte

Viskos, modal, lyocell, Tencel™. I jakten på fler och mer hållbara och naturliga fibrer har modeföretagens intresse för textil baserad på skogsråvara ökat. Gemensamt för de olika varianterna är att de består av så kallade regenererade fibrer – textila konstfibrer som framställs av den naturliga råvaran cellulosa.

– Man utvinner cellulosa från trädet i en massaprocess för att få ut ett material som kallas för dissolvingmassa. Det är likt pappersmassa, men med andra egenskaper som är optimala för textil. Dissolvingmassan löses sedan upp för att spinnas, men beroende på hur man gör det och vilket lösningsmedel som används får man ut olika textilfibrer som får olika namn och egenskaper, förklarar Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet RISE.

Skillnaden mellan viskos och lyocell

De två huvudgrupperna av regenererade fibrer är viskos och lyocell, men sedan finns det exempelvis modal, Tencel™ och EcoVero™ som är registrerade varumärken och i princip varianter av viskos. Gemensamt är att kläder av skogsråvara ofta är mjuka och behagliga mot kroppen.

– Viskos kallas ofta konstsilke just för att det påminner lite om silke i kvalitet och känsla. Det är behagligt mot huden, bra på att transportera fukt och skrynklar inte lika lätt som till exempel bomull. Men det finns samtidigt stor potential att utveckla denna fiber för att göra den starkare och tåligare med hjälp av forskning och innovativ textilteknologi. Det händer otroligt mycket på den fronten.

Lyocell liknar viskos, men skillnaden är att lyocell tillverkas i en process som tillåter ett mycket slutet kretslopp av kemikalier där processkemikalierna kan återanvändas. Dessutom är fibern något starkare än viskos, berättar Hanna de la Motte.

– Lyocell har kanske störst potential som hållbart material på grund av att klimatavtrycket, det vill säga koldioxidutsläppet, från olika producenter ligger inom ett snävt spann, och ofta är bättre än konkurrenterna bomull och viskos. Det gör att lyocell kan vara ett bättre val för konsumenten även om man inte känner till exakt hur och var textilfibrerna man väljer mellan tillverkas. Men som med alla regenererade fibrer finns en utmaning i att förbättra styrke­egenskaperna, speciellt om man vill ersätta de syntetiska fibrerna. Så även om lyocell är väldigt slittåligt finns stor potential att utveckla detta ännu mer för att öka användandet ytterligare.

Konstfiber från cellulosa ökar mest

Cirka sex procent av alla textilfibrer är regenererade fibrer (textila konstfibrer som framställs av naturprodukter reds anm), medan naturfibern bomull står för 25 procent och polyester för 60 procent. Konstfibrer från cellulosa är alltså fortfarande en utmanare globalt sett – men är den kategori som ökar mest.

– I Sverige produceras cirka 400 000 ton dissolvingmassa per år och efterfrågan på den internationella marknaden ökar stadigt. Omställningen från fossilbaserad till biobaserad råvara driver på utvecklingen i snabb takt, säger Hanna de la Motte.

Är detta en utveckling som svenska skogsägare kommer att känna av?

– Definitivt, det här är en marknad som har potential att växa. Vi ser att det finns en hållbarhetspotential i att använda skogen som råvara till kläder då man vill minska nyttjandet av fossilbaserad fiber, som till exempel polyester. Det finns generellt ett stort behov av textilfibrer i takt med att populationen och levnadsstandarden ökar globalt. När efterfrågan på andra träbaserade råvaror, som till exempel papper, minskar kan andra produkter träda fram, vilket innebär att det även i framtiden kommer att finnas ett stort behov av svensk skogsråvara. Samtidigt ska skogen räcka till mycket, så resurseffektivitet och återvinning är också viktiga frågor.

Text: Linda Fritiofsson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.