Alla pratar om att bygga i trä

Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli

Susanne Rudenstam är kanslichef för Sveriges träbyggnadskansli som jobbar för att öka produktionen av flerbostadshus i trä. Foto: Press

Det är både ekonomiskt och bra för
klimatet – att bygga flerbostadshus i trä är en trend som växer snabbt. Susanne Rudenstam, chef på Sveriges träbyggnadskansli, ser med förhoppning på framtiden inom träbyggsektorn.

Sveriges träbyggnadskansli jobbar för att öka produktionen av flerbostadshus i trä. Verksamheten är ett samarbete mellan Svenskt Trä, som är en del av Skogsindustrierna, och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Susanne Rudenstam är kanslichef och har under lång tid följt utvecklingen inom träbyggnad i omvärlden.

Hur märker ni av den växande trenden att bygga industriellt i trä i Sverige?

– Idag står träbyggandet för ungefär tio procent av alla nybyggnationer av flerbostadshus i Sverige. Trenden är oerhört positiv och industrin har investerat mycket de senaste fem åren. Vi har förberett oss och utvecklat system, kompetens och teknik som nu är spridd genom hela värdekedjan, inte minst bland beställare.

Hur står sig Sverige i förhållande till andra länder när det gäller att bygga industriellt i trä?

– Den frågan är dubbel, å ena sidan kan vi konstatera att länder som Österrike och Storbritannien har byggt fler stora och höga hus i trä, och även Norge och Finland. Men nu börjar vi komma i kapp. Och tittar man i stället på utvecklingen av industriellt byggande, med processen i fokus, har vi en världsledande position. Där vänder sig hela världen hit och vill veta hur vi gör.

Vilka är fördelarna med att bygga i trä?

– Som material är trä det enda förnybara byggmaterialet som används i stor skala. Men för att prata om själva byggprocessen är trä ett lätt och starkt material, vilket gör att byggnadsdelar går att prefabricera och sedan köra ut till byggplatsen. Sedan är trä ett torrt material vilket innebär att det går att använda på en gång, man behöver ingen uttorkningstid. Det gör att man får snabbare byggprocesser, det blir en snabbare ”return on investment”, vilket är bra i tider av finansiell osäkerhet. Sedan ska man inte förringa alla mjuka värden och hälsoaspekter. Att bygga i trä innebär hälsosamma och trevliga miljöer.

Vilka är utmaningarna med att bygga hus i trä?

– Rent tekniskt finns inga större utmaningar. Men för dem som har lärt sig att arbeta med betong ligger utmaningen i att förändra vanor. Personer som är verksamma i byggsektorn, inte minst chefer och beslutsfattare, har inte lärt sig trä ännu, så att ta till sig nya metoder och system är den stora utmaningen. Vad gäller tekniska frågor finns det en sak som alltid kommer upp – nämligen att trä brinner. Visst, trä är ett brännbart material, men det finns lösningar. Utmaningen ligger i att sprida kunskapen lika snabbt som intresset växer.

Hur tror du att utvecklingen kommer att påverka skogsägare framåt?

– Det är svårt att svara på, för det är fortfarande en väldigt liten del av det som sågas som går till byggsektorn. Men överlag tror jag att skogen kommer användas mer som en resurs framåt. Intresset för trä som material ökar generellt, även lövbaserade trämaterial kommer in i inredningen mer och mer. Fasadmaterial finns det ett stort intresse för också. Det viktigaste för skogsägare är nog att vara medvetna om att man är en del av ett hållbart system och att den skog vi brukar verkligen är hållbar hela vägen. Hela sektorn skärskådas nu och det finns ett stort informationsbehov kring hur den brukade skogen bidrar till hållbarhet.

Vad tror du om framtiden?

– Marknadsandelen kommer att öka och redan 2030 kommer vi att bygga de flesta av våra flerfamiljshus
i trä. Jag ser två olika spår som kommer att göra det allt enklare och vanligare att bygga i trä. Det ena är att vi ritar och designar hus som går att plocka isär och återanvända. Det andra spåret är att vi bygger i den redan byggda miljön. Vi kommer inte att riva hus på samma sätt som tidigare. Bra hus med betongstommar, som miljonprogrammen, ska man inte riva, utan bygga om. Vi ska använda det redan byggda som en resurs, här finns goda exempel. Klimatfrågan är en stark drivkraft och det finns inget snabbare sätt att påverka utvecklingen än att bygga mer i trä och mindre i betong och på så sätt växla spår till ett mer klimateffektivt byggande.

Text: Malin Letser

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.