Skogsägarskolan: Förädla skogen till ved – så gör du!

Vedklyvning. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kalla vintrar och höga energipriser innebär ökad efterfrågan på ved – och bättre betalt! Oavsett om du förädlar och säljer ved i liten skala eller satsar stort kan vedproduktion vara ett bra sätt att få ut ett högre virkesvärde från din skog. Patrik Johansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Sundsvall, berättar hur du går till väga för att komma igång.

Patrik Johansson. Foto: Fredrik Bankler

Patrik Johansson

Lönar det sig att hugga och sälja ved?

– Jag skulle säga att vedproduktion är mer aktuellt än någonsin. Många eldar med ved för att hålla nere uppvärmningskostnaderna, så det finns en stor efterfrågan och man kan få riktigt bra betalt för veden. Det är ett gyllene tillfälle att ta tag i de små områdena med mycket lövträd som behöver gallras.

Finns det några fördelar med att ta ut ved från skogen?

– Det är ett bra sätt att värdesätta våra lövträd och framför allt björken, som man av tradition ofta röjer bort. Om du i stället sparar björken och låter den tillhöra produktionsskogen kan du vidareförädla den till ved vid gallringen. På så sätt höjer du lövandelen, du ökar virkesförrådet och värdet av det och dessutom den biologiska mångfalden i skogen. Gran och björk trivs väldigt bra tillsammans, så genom att blanda dem och sedan glesa ut björken under omloppstiden kan du tjäna pengar på din skog redan när den är relativt ung.

Krävs det stora investeringar?

– Det beror på. Vill du ha egna skogsmaskiner eller tar du ut veden i samband med röjning och gallring? Planerar du att satsa på vedproduktion i stor skala eller bara ta ut litegrann för eget behov och kanske sälja lokalt? Man kan såklart kapa veden med en motorsåg och klyva med en vanlig vedklyv eller yxa, men vill man ta ut större volymer är det vanligt att man har en vedprocessor, som både kapar och klyver. De kostar från 60 000 kronor och uppåt och tänker man sig en långsiktig produktion är det en viktig investering. Det är också en stor fördel att ha en traktor att lyfta virket med. Och så behöver man säckar att packa veden i inför försäljning.

Vad är viktigt att tänka på?

– Planering är nyckelordet. Det är bra att tänka till och att redan före vintern se över vilka områden som är lämpliga att ta ut ved från under nästa år, var du ska lägga upp veden och var du ska bearbeta den. Som seriös vedproducent är det jätteviktig att veden du säljer är torr. Det finns ett gammalt talesätt som säger att efter midsommar torkar inte veden, så ju tidigare på vårvintern man kan ha den färdigkluven desto bättre. Det är bra att lägga upp veden, till exempel på pallar, och att se till att luftgenomströmningen är god. Sedan låter man den torka hela våren och efter midsommar är det dags att få veden under tak. Däremot ska man inte lägga den under en presenning, då bildas det fukt.

Är det mycket jobb?

– Ja, det är många moment. Man ska hugga, köra fram virket från skogen, kapa och klyva, förpacka veden på något sätt och distribuera den. Även om själva kapningen och klyvningen går rätt fort med en modern vedprocessor, så är den totala hanteringen ganska tidskrävande. Men, om man planerar arbetet och lägger upp det bra, kan man få ut en god timpenning. Har man skog, så kan det absolut löna sig att sälja ved i liten skala om man tycker att det är kul att jobba med det själv. Det höjer värdet på fastigheten, ger motion och en trevlig extra inkomst.

Text: Monica Forsberg

Visste du att…

… för att få snygg ved är det bättre att avverka på vintern? Då sitter nämligen barken fast bättre – och i Sverige vill vi ha björknävern kvar på vedträna. Den är inte bara vacker att titta på, utan funkar också som ett bra och naturligt tändmaterial att ta till när du ska tända i kaminen.

Varför bara elda torr ved?

Det är stor skillnad på utvinningen av energi i torr och fuktig ved. Om man eldar ved som inte torkat ordentligt går en stor del av energin åt bara till att koka bort vattnet ur veden och du får en sämre förbränning med mer utsläpp.

Så mäter du veden

Ved säljs oftast i stjälpt mått. Det innebär att vedklabbarna ligger huller om buller i en vedsäck som rymmer exempelvis 1 kubikmeter. Vid vanlig virkesförsäljning anges volymen i kubikmeter fast under bark (m3fub).

  • 1 m3 stjälpt ved motsvarar ungefär 0,35 m3fub.
  • 1 m3 travad ved motsvarar ungefär 0,58 m3fub.
  • 1 m3 långved motsvarar ungefär 0,6 m3fub.

Tips!

Om du har granbarkborreskadad gran som har hunnit bli torr så funkar den utmärkt att använda som ved. Tänk dock på att spara en del död ved i skogslandskapet eftersom den är ett viktigt habitat för många arter.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.