Solparker – en aktuell debatt om framtidens energi

I takt med att större delar av samhället elektrifieras ökar vårt behov av fossilfri, billig el. Stora markanlägg­ningar med solcellspaneler, ofta kallat solparker, blir allt mer populära – och intresset för anläggning på skogsmark ökar. Vi bad representanter
från Svensk solenergi och Skogssällskapet att berätta mer om utvecklingen.

Madeleine van der Veer, hållbarhets- och näringspolitisk expert, Svensk solenergi. Foto: Press

Madeleine van der Veer. Foto: Press

Madeleine van der Veer, hållbarhets- och näringspolitisk expert, Svensk solenergi:

Varför pratar alla om solparker just nu?

– Vi är mitt i en klimatomställning där vi behöver byta ut den fossila energiproduktionen, som globalt sett ofta sker genom eldning av kol, olja och gas, mot fossilfri energiproduktion. I Sverige har vi mest fossilfri elproduktion,
men vi kommer att behöva mycket mer el för att ställa om samhället i takt med att allt fler saker elektrifieras. Det gäller dels inom industrin, dels för privatpersoner. Vi behöver bygga ut elproduktionen och där kan solenergi spela en viktig roll.

Vilka fördelar finns det med solparker?

– Solenergi är sedan 2016 det billigaste energislaget i världen. Det är dessutom billigt att ansluta en solpark till elnätet. Det går snabbt att bygga, så snabbt som 12–18 månader från start till mål.

Vilken typ av mark passar bäst?

– Mark där det finns ett elnät i närheten, det är en helt avgörande faktor eftersom det då kan vara kostnadseffektivt att anlägga en park, ett nytt elnät tar tid och är kostsamt. Marken behöver vara plan eller i en vinkel som är fördelaktig utifrån solinstrålningen.

Hur fungerar ägandet?

– Det vanligaste är att upplåta sin mark till ett solcellsföretag som bygger anläggningen. Det finns exempel på företag som har köpt marken, men i de flesta fall har man ett arrendeavtal.

Vad tror du kommer att hända framåt?

– Vi ser redan nu att det sker en explosionsartad ökning av intresset för solparker.
Bara vid årsskiftet 2022/2023 hade svenska länsstyrelser fått in ansökningar om nya solparker som motsvarar 4,1 terawattimmar. Som jämförelse är Sveriges samlade årliga elkonsumtion 140 terawattimmar. Under hela förra året godkände man anläggningar motsvarande 1 terawattimme.

Vilka möjliga hinder finns för utvecklingen?

– Det handlar främst om att miljöprövningen inte är utvecklad och anpassad för solparker, vilket har skapat stora skillnader i hur olika länsstyrelser prövar solparker. Här skulle vi vilja se att regeringen förtydligar instruktionen till myndigheterna och ser över så att miljöprövningen blir mer jämlik och rättssäker. Dagens lagstiftning säger också att företag och privatpersoner med anläggningar större än 500 kilowatt i installerad effekt måste betala skatt på den el man använder själv. Därför upplevs det som ett ekonomiskt och administrativt hinder att anlägga större parker själv. Solparker hade annars kunnat vara ett bra alternativ för till exempel bönder som har verksamhet som drar mycket el, men nu upplevs det inte som tillräckligt fördelaktigt på grund av skatteregeln. Det är något som vi jobbar för att få bort eller förändra.

Anders Ekholm, fastighetskonsult på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Anders Ekholm. Foto: Ulrika Lagerlöf

Anders Ekholm, fastighetsspecialist på Skogssällskapet:

Hur ser intresset för solparker ut bland skogsägare idag?

– Det finns ett stort intresse. Skogssällskapet arrangerade ett seminarium om solparker i våras med rekord i antalet anmälda. Flera av dem kontaktade oss efteråt för att de var nyfikna och ville veta mer.

Är det lönsamt att anlägga en solpark på skogsmark?

– Ja, vid en jämförelse med traditionellt skogsbruk är det lönsamt med de priser vi ser idag. I rena pengar kan en solpark dra in 15 000–20 000 kronor per hektar och år. I jämförelse drar skogsbruk in cirka 1 000–2 000 kronor i netto per hektar, så det är stor skillnad. Sedan kan man alltid diskutera om det är något man vill ägna sig åt som skogsägare, att ta bort skog för att istället placera ut solcellspaneler. Där finns olika åsikter.

Hur snabbt kan man som skogsägare tjäna pengar på sin solpark?

– Skogsägaren får en viss ersättning per hektar direkt under projekteringsfasen, den brukar ligga på någon eller några tusenlappar per hektar, och en annan procentuell ersättning på producerad el under driftsfasen. Ofta har man under driftfasen satt en lägsta nivå i kronor per hektar som ersättningen aldrig ska understiga.

Behövs bygglov?

– Man behöver i regel inget bygglov om parken uppförs utanför detaljplanelagt område. Det behövs dock tillstånd från länsstyrelsen.

Vad krävs av skogsägaren när det kommer till underhåll?

– Generellt ingenting. Om skogsägaren upplåter marken är det solcellsbolaget som ska sköta allt underhåll. Det ska regleras i avtalet.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.